V juniju 2020 je Platforma SLOGA na podlagi dogovora z Ministrstvom za zunanje zadeve pripravila gradiva za nadaljevanje prizadevanj za krepitev področja mednarodne humanitarne pomoči:

  1.       Poročilo o izpolnjevanju meril za FPA status na podlagi samoocene slovenskih NVO, ki delujejo na področju MHP. Pri pripravi poročila je sodelovalo osem nevladnih organizacij in prinaša temeljit  pregled izpolnjevanja vseh meril, ki jih je potrebno doseči za pridobitev FPA statusa pri DG ECHO. Ključno sporočilo je, da je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za krepitev tega področja, saj se bomo brez tega koraka težko premaknili naprej.
  2.       Predlog potrebnih ukrepov za krepitev mednarodnih humanitarnih dejavnosti Republike Slovenije in možnosti vključevanja oz. sodelovanja z DG ECHO – kaj lahko naredimo v prihodnjem obdobju. Predlog vsebuje niz potrebnih dejavnosti, usmerjene v krepitev MHP v Sloveniji in je namenjen temeljiti razpravi. Identificirali smo tudi nekaj predlogov, ki bi jih lahko predstavili in pregledali s predstavniki DG ECHO.

Dokument Poročilo o izpolnjevanju meril za FPA status na podlagi samoocene

Dokument Predlog potrebnih ukrepov za krepitev MH dejavnosti RS in možnosti vključevanja DG ECHO

Translate »