Predstavnici Ministrstva za zunanje zadeve RS in Slovenske karitas sta skupaj s predstavniki partnerske organizacije v Srbiji, Caritas Beograjske nadbiskupije, v času do 7. do 9. junija 2016 obiskali šole v različnih krajih Centralne Srbije, ki sodelujejo pri projektu »Krepitev okoljske in družbene zavesti med mladimi v krajih J, Z in V regije Centralne Srbije«, ki ga v  letih 2014 do 2016 sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Prvi del projekta, ki je potekal pod sloganom »Kaplja na kapljo«, je bil namenjen različnim aktivnostim osveščanja mladih o ekologiji, s poudarkom na ohranjanju čistih voda. Od jeseni 2015 dalje pa so v okviru projekta potekale aktivnosti za mlade osnovnih in srednjih šol v Centralni Srbiji v povezavi z aktivnim državljanstvom in prostovoljstvom pod sloganom »Korak za korakom«. Sodelavci Caritas Beograjske nadbiskupije so za učitelje pripravili praktični priročnik z različnimi delavnicami, izvedli 10 regionalnih izobraževanj za učitelje in za posamezne učence (multiplikatorje) na temo aktivnega državljanstva in prostovoljstva. V aprilu in maju 2016 pa je kot zaključni del projekta po šolah potekal nagradni natečaj za najboljšo izvedeno prostovoljsko akcijo v sklopu šole ali lokalne skupnosti. Sodelavci Karitas so iz šol iz različnih krajev prejeli 145 kratkih videov/fotozgodb o izvedenih prostovoljskih akcijah, ki jih bo sedaj ocenjevala komisija.

Na posameznih šolah so že prej izvajali prostovoljske akcije, za veliko šol pa je bilo to nekaj novega in jim je bil ta natečaj dobra spodbuda in motivacija za prostovoljstvo tudi za naprej.

V sklopu obiska so obiskali tudi prostore šolske telovadnice OŠ »14. oktobar« v Bariću, kjer so lani v sodelovanju s Caritas Beogradske nadbiskupije obnovili s poplavami poškodovane garderobne prostore, sanitarije ter kanalizacijsko omrežje v okviru projekta »Obnova s poplavami poškodovane osnovne šole v Bariću in cestne infrastrukture v Krupanju v Srbiji«, ki ga je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

Več

Translate »