V soboto se je zaključila 5. mednarodna konferenca »Odrast – velika preobrazba: politični in ekonomski viri našega časa«, ki je potekala med 30. avgustom in 3. septembrom 2016 na Univerzi Corvinus v Budimpešti. Na dogodku, ki sta ga soorganizirali tudi dve slovenski organizaciji – društvo Focus in Ena banda, je sodelovalo več kot 600 znanstvenikov in raziskovalcev iz vsega sveta. Prvič je ob konferenci potekal tudi »Teden za odrast«, ki je na živahna dogajanja na različnih lokacijah po Budimpešti pritegnil več tisoč udeležencev.

Konferenca o odrasti poteka vsaki dve leti. Uglednim akademskim raziskovalcem z vsega sveta nudi prostor za razpravo o najnovejših dognanjih na tem interdisciplinarnem področju. V času konference akademska skupnost sodeluje z različnimi akterji iz prakse, z namenom oblikovanja možnih alternativ trenutnim družbeno-ekonomskim modelom. Cilj konference je tako bil po eni strani prevprašati omejitve rasti ter razumeti izzive, s katerimi se sooča današnja družba, po drugi strani pa vzpostaviti dialog o rešitvah na različnih ravneh.

Predstavljenih je bilo mnogo idej in praks, ki predstavljajo del naporov za usmeritev v trajnostno prihodnost. Skozi prepletanje in izmenjavo idej sta se najpogosteje pojavljali dve temi: potreba po spremembi miselnosti in miselnih okvirjev ter potreba po povezovanju in gradnji zavezništev.

Dejstvo je, da konferenca o odrasti predstavlja prostor za premislek ter za povezovanje znanstvenih raziskav in ugotovitev z različnih področij s praksami po svetu. Odrast je vse bolj uveljavljen koncept, tudi med ekonomisti, a v Sloveniji žal še ne. Primerov, ki dokazujejo, da je kakovostno življenje ob drugačni organizaciji, krepkejših povezavah in z manjšim negativnim vplivom na okolje možno, je ogromno.

In kakšne so rešitve? Jasno je, da samo tehnološke rešitve niso dovolj za strukturne spremembe. Potrebne so tudi spremembe v strateških usmeritvah skupnosti in držav. Znano je, da je za korenite spremembe potrebnih le 5 % ljudi. Tudi znana antropologinja Margaret Mead je ugotovila, da je za družbeno spremembo dovolj skupina predanih posameznikov. Če k temu dodamo še vse pozitivne primere iz različnih skupnosti doma in po svetu ter znanstvene ugotovitve, vidimo, da so spremembe mogoče.

Tokratna konferenca je prinesla dve pomembni novosti. Organizacijska ekipa je bila regionalno obarvana, saj so se povezali predstavniki iz sosednjih držav, medtem ko so bile dosedanje organizacijske ekipe nacionalne. Druga novost letošnje konference je bil odprti festival »Teden za odrast«, ki je s številnimi delavnicami, paneli in odprtimi razpravami, pa tudi s koncerti in umetniškimi predstavami, vključil lokalno prebivalstvo v Budimpešti in drugod po svetu.

Več informacij:
http://budapest.degrowth.org
http://focus.si/odrast-gibanje-za-vecjo-socialno-in-okoljsko-pravicnost/
Lidija Živčič, lidija@focus.si

Odrast je gibanje, ki nas opominja, da neskončna rast na končnem planetu ni niti trajnostna niti možna. Trenutni ekonomski sistem vodi v prekomerno izkoriščanje naravnih virov, degradacijo okolja, revščino, nepravičnost in neenakopravnost. Odrast razblinja mit, da je rast osrednja in edina rešitev za našo družbo. Trenutno najhitreje rastoče gibanje na svetu poskuša razumeti prepletanje kriz, s katerimi se danes srečujemo, ter graditi premišljene in demokratične poti k večji družbeni in okoljski pravičnosti, blaginji, smiselnemu življenju, emancipaciji in avtonomiji.

Translate »