Kako biti slišan? Priročnik za NVO o sodelovanju z mediji

Platforma SLOGA je v sklopu projekta »Svetovljanska Evropa: skladnejša Evropa za pravičnejši svet« (World-Wise Europe) pripravila priročnik za nevladne organizacije o sodelovanju z mediji.

Priročnik, ki sta ga pripravili in uredili mag. Ana Kalin in Iva Likar, izhaja iz obstoječe prakse odnosov z mediji v razvojnem sektorju, poudarja njene dobre lastnosti in predlaga možnosti izboljšav, ki lahko prispevajo k večjemu razumevanju razvojnih vprašanj. V sklepnem poglavju priročnik torej odpira vprašanja, na katera bodo nevladne organizacije v prihodnosti morale še iskati odgovore.

Priročnik, ki je izšel v spletni izdaji, lahko preberete tukaj.