Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije bo v začetku oktobra 2017 objavilo javni razpis za izvajanje triletnih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih bodo izvajale slovenske nevladne organizacije.

Z razpisom bodo prvič letos spodbudili nevladne organizacije, da prijavijo projekt skupaj s partnerjem iz zasebnega sektorja ali javnega sektorja. Ministrstvo z razpisom podpira izvajanje projektov nevladnih organizacij, hkrati pa odpira priložnost tudi podjetjem, da se glede na svoj poslovni interes vključijo v projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja.

V okviru javnega razpisa bo ministrstvo razpisalo razvojni projekt na področju boja proti podnebnim  spremembam, ki se bo izvajal v Podsaharski Afriki, v eni od najmanj razvitih držav. Navajamo nekaj možnih vsebinskih usmeritev za pripravo  projekta: ohranjanje naravnih okolij, trajnostna raba naravnih virov, trajnostno upravljanje z vodnimi viri z namenom zaščite količine in kvalitete vodnih virov, trajnostno in večnamensko upravljanje z gozdovi ter zmanjšanje nezakonite sečnje in z njo povezane trgovine z lesom in lesnimi proizvodi, izobraževanje in ozaveščanje o varovanju okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju voda itd.

Udeležba partnerja bo v treh letih morala biti vsaj 5 % vrednosti financiranja ministrstva, ki bo projekt financiralo v skupni višini do 200.000 evrov. Prispevek podjetja je lahko v finančni, materialni ali storitveni obliki.

Nevladne organizacije želijo v čim zgodnejši fazi povezati s podjetji, ki bi bila potencialno zainteresirana za sodelovanje pri tem projektu, zato namerava ministrstvo na svoji spletni strani objaviti okvirni nabor podjetij, ki so potencialno zainteresirana za sodelovanje z nevladnimi organizaciji pri njihovih projektih v okviru zgoraj navedenega javnega razpisa.

Seznam podjetij bodo pred objavo javnega razpisa objavili na spletni strani ministrstva. Nevladne organizacije se bodo po lastni presoji povezale s podjetji in dogovorile za morebitno sodelovanje pri pripravi projekta, s katerim bo posamezna nevladna organizacija kandidirala v okviru javnega razpisa.

V sredini oktobra 2017 bodo organizirali delavnico za zainteresirane prijavitelje na javni razpis, na katero bodo povabili tudi podjetja. Delavnica bo dodatna priložnost za dvostranske pogovore in dogovore o morebitnih partnerstvih med nevladnimi organizacijami in podjetji.

Prosijo, da do 15. 9. 2017 na elektronski naslov razvoj.mzz(at)gov.si sporočite, ali želite, da se vaša organizacija uvrsti na seznam možnih partnerjev oziroma ali dovolite objavo imena in splošnih kontaktnih podatkov vašega podjetja na spletni strani ministrstva za zgoraj navedeni namen. Za dodatne informacije smo na voljo na navedenem elektronskem naslovu ali na telefonski številki 01 478 24 05 (ga. Vesna Čuber).