Izšlo je letno poročilo o razvojni politiki Evropske unije ter njenem izvajanju v letu 2014, ki ocenjuje prispevek EU pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja, kot tudi ostale rezultate na področju razvojne politike EU. Temu je dodan tudi vpogled na obdobje post-2015 in izvajanje Agende 2030 za trajnostni razvoj.