Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in platforma SLOGA sta pripravila publikacijo o vlogi civilne družbe v t. i. begunski krizi 2015/2016,  ki predstavlja koordinacijo nevladnih in humanitarnih organizacij kot primer dobre prakse usklajenega odziva civilne družbe na begunsko krizo ter na kratko oriše situacijo v izbranih državah Evropske unije (EU). 

V sklopu projekta Balkan Refugee Trail, katerega projektni partner je PIC, je bila pripravljena publikacija o vlogi civilne družbe v begunski krizi. Slovenski prispevek predstavlja koordinacijo nevladnih in humanitarnih organizacij, aktivnih na področju oskrbe ter integracije migrantov, kot primer dobre prakse usklajenega odziva civilne družbe na potrebe oskrbe, ki so nastale v času povečanega prihoda migrantov in beguncev čez ozemlje Slovenije, kot tudi skupnega zagovorništva ter ozaveščanja s ciljem krepitve podpornih ukrepov za integracijo migrantov in beguncev.

Publikacija je bila pripravljena na podlagi primerjalne raziskave z naslovom Crisis of solidarity and responsibility? A Multinational Analysis of Civil Society Contribution 2015–2017, pripravljene v okviru projekta Balkan Refugee Trail (nosilec projekta je bil Interkulturelles Zentrum, izvajalo pa ga je 8 partnerskih organizacij ob sofinanciranju Evropske unije v okviru programa Evropa za državljane).

Publikacija je bila izdana v okviru projekta Strengthening NGO efforts for Migrants and Refugees, ki ga ob podpori Veleposlaništva Združenih držav Amerike v Ljubljani izvaja platforma SLOGA.

Publikacija v slovenskem jeziku

Publikacija v angleškem jeziku