Udeležila sem se večih delavnic o migracijah in nazadnje delavnice za globalno učenje, ki jo je organiziral Zavod Global v okviru projekta InterCap. Delavnica je bila zanimiva zato, ker nas je sodelujoče pripravila, da razmišljamo zunaj svojih con udobja, in s tem spodbudila, da sami prepoznavamo svoje predsodke. Ob koncu pa sem se še zamislila nad tem, kako pomembo bi bilo v take pogovore vključevati več ljudi, še posebej mladih.

Na delavnici smo obravnavali temo migracij in stereotipov, povezanih z migracijami. Začeli smo s kratkimi opisi o tem, kaj za nas pomenijo migracije, in nadaljevali s kratko delavnico, ker smo spregovorili o naših pogledih na različne trditve o gibanju Black Lives Matter in položaju manjšin v Sloveniji. Na koncu pa smo v manjših skupinah obravnavali različne besede in izraze ter ocenjevali, koliko le-te odražajo stereotipne predstave o migracijah. Razpravljali smo o besednih zvezah, kot so manj razvite države, nelegalni tujci ipd.

Delavnica globalnega učenja se mi zdi res ključna za krepitev strpnosti v družbi. Tudi sama, čeprav se imam za strpno osebo, sem med delavnico bolje spoznala nekatere stereotipne predstave, ki jih še vedno imam in katerih se moram zavedati. Te sem predvsem opazila pri temah odnosov z romsko skupnostjo v Sloveniji, kjer sem opazila, da so nekatere predstave, ki sem jih zaznavala v svojem okolju v otroštvu, še vedno vplivale na moje odgovore. Posledično sem ugotovila, da o trenutnih odnosih z romsko skupnostjo ne vem veliko in se moram z njimi seznaniti, da lahko bolje razumem situacijo.

Že samo zavedanje, da o neki temi ne veš veliko in o njej ne moreš sklepati na podlagi stereotipov, je pomemben korak naprej. Verjamem, da če bi s tem zavedanjem večkrat vstopali v diskurz, bi bilo tudi manj sovražnih besed.

Lucija Tacer, mladinska delegatka pri OZN

***

Poglejte še druge prispevke mladih:

Lucija Tacer: Izkušnja migracije je spremenila moj pogled na svet

Video učenk OŠ Livada o večkulturni šoli

Video Hanne Tefera (IAŠ) o migracijah v njenem življenju

Video dijakov II. gimnazije Maribor: Krokodilje solze

Video Nika Škorjanca (IAŠ) o migracijah

Lucija Tacer: Kulturni šok


Platforma SLOGA  je partner projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju). Projektne aktivnosti #MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo. Vsebina odraža le poglede avtorice in ne uradnih stališč financerjev.

Translate »