Evropska konfederacija CONCORD izdala že 8. Poročilo AidWatch

Bruselj / Ljubljana, 17. oktober 2013 – Evropska konfederacija za pomoč in razvoj – CONCORD, katere članica je tudi SLOGA, je 17. oktobra 2013, na mednarodni dan za izkoreninjenje revščine, izdala že 8. Poročilo AidWatch z naslovom »Edinstvena vloga evropske pomoči: boj proti globalni revščini«. Poročilo tudi letos vključuje pregled uradne razvojne pomoči (URP) RS v letu 2012, ki so ga pripravile slovenske NVO v okviru Sloge. Slovensko verzijo pregleda si lahko preberete  v priponki.

Slovenske razvojne NVO poudarjajo, da se »Slovenija – tako kot večina držav po svetu – sooča z ekonomskimi in finančnimi izzivi, ki ne predstavljajo rožnatega scenarija za prihodnost slovenske URP. Vendar pa trenutna situacija ne sme predstavljati izgovora za neizpolnjevanje mednarodnih razvojnih obvez, ki so definirane kot delež našega bogastva  – URP je namreč merjena kot odstotek in ne absoluten znesek. To pomeni, da se URP lahko navkljub padcu BND odstotkovno povečuje in s tem jemlje v zakup ekonomsko stanje v Sloveniji. Sredstva razvojnega sodelovanja RS že v osnovi predstavljajo majhen delež njenega proračuna. Njihovo  krčenje v času globalne ekonomske krize kaže na pomanjkanje globalne solidarnosti z državami, ki so v veliko večjem razvojnem krču kot mi, in to zgolj dve leti pred rokom za uresničenje razvojnih ciljev tisočletja. S takim ravnanjem spodkopavamo tudi prizadevanja in napredek, dosežena v preteklih letih.«