Evropska unija krepi partnersko sodelovanje z Afriko. Evropska komisija je predstavila predlog strategije, ki zajema partnerstvo na petih ključnih področjih: zeleni prehod; digitalna preobrazba; trajnostna rast in delovna mesta; mir in upravljanje; migracije in mobilnost. Dokument bo podlaga za pogovore EU z afriškimi partnerji o novi skupni strategiji, ki bo potrjena na šestem vrhu Evropske unije in Afriške unije oktobra letos in bo določala skupne strateške prednostne naloge za prihodnja leta.
Podpredsednik Evropske komisije Josep Borrell je ob tem povedal: „V Afriki je v igri del prihodnosti Evrope. Z okrepitvijo našega že tako trdnega partnerstva lahko ogromno pridobimo, in sicer na področjih, kot so mir in stabilnost, revščina in neenakost, terorizem in ekstremizem. Obe celini potrebujeta druga drugo, da se vzajemno krepita ter uresničujeta skupni cilj: boljši svet z mednarodnim redom, ki temelji na pravilih.

Predlagani ukrepi med drugim zajemajo uresničitev zavez iz Pariškega sporazuma, spodbujanje digitalne preobrazbe, izboljšanje poslovnega in naložbenega okolja, boljši dostop zlasti žensk in mladih do izobraževanja, varstvo socialnih pravic in preprečitev dela otrok, gradnjo sodelovanja ob vključevanju standardov pravne države in osrednji vlogi Združenih narodov.

Predlogi gradijo tudi na zavezah, sprejetih na petem vrhu Afriške unije in Evropske unije v Abidžanu. Napredek, dosežen od takrat, vključuje začetek zavezništva Afrike in Evropske unije za trajnostne naložbe in delovna mesta v letu 2018, ki poziva h krepitvi gospodarskih in trgovinskih odnosov s trajnostnimi naložbami in ustvarjanjem delovnih mest. Sklenitev memoranduma o soglasju med AU in EU o miru, varnosti in upravljanju leta 2018 je bila prav tako pomembna prelomnica, ki je poglobila sodelovanje na teh področjih.

Translate »