Projekt Razkrite roke – humani in poslovni uspehi, skupine Oloop in Društva UP Jesenice, je prejel mednarodno nagrado Alpine Pluralism Award 2018 v kategoriji Vključevanje na trg dela. Podelitev nagrade je potekala na koferenci PlurAlps v Torinu 16. in 17. maja 2018.

Mednarodna nagrada Alpine Pluralism Award 2018 izpostavlja nedavno začete primere dobrih praks na območju Alp. Njen namen je ozaveščanje javnosti in s tem navdihovanje drugih deležnikov ter akterjev k uresničevanju dobrih praks v lokalnem okolju. Alpski prostor se namreč sooča z izzivi starajočega se prebivalstva in novih modelov priseljevanja.
Projekt PlurAlps se osredotoča na razvoj in spodbujanje kulture dobrodošlice, na povečevanje privlačnosti alpskega prostora in na krepitev socialne kohezije znotraj alpskih območij na podlagi inovativnih storitev in praks, namenjenih vključevanju priseljencev in priseljenk.
Ustanoviteljici mednarodne nagrade Alpine Pluralism Award 2018 sta organizacija CIPRA Lab in EUSALP Action Group 3, ki delujeta v okviru Strategije EU za Alpsko makroregijo. Slovenski partner projekta  je Urbanistični inštitut Republike Slovenije.
Vsi nagrajeni projekti temeljijo na konkretnih rezultatih, kot so izdelki, storitve ali osebne zgodbe o uspehu. Projekte prispele na natečaj, si lahko ogledate na spletni povezavi.