Platforma SLOGA je 25. novembra 2020 na Fakulteti za družbene vede gostovala z delavnico o nevladnih organizacijah kot akterju globalnih politik, ki se je osredotočila na razvojna vprašanja in človekove pravice.

Delavnica je potekala v okviru predmeta Globalizacija – kritične študije pod mentorstvom izr. prof. dr. Simone Zavratnik. Skozi delavnico, ki jo je izvedla Adriana Aralica, so študenti in študentke spoznali vlogo nevladnih organizacij pri oblikovanju razvojnih politik, izvajanju razvojnih aktivnosti ter spremljanju politik in zagovorniških aktivnostih. Delavnica se je osredotočila na presek ciljev trajnostnega razvoja, človekovih pravic in migracij; v sklopu o migracijah so bili predvajani kratki videi o migracijah, ki so jih mladi pripravili v okviru projekta #MigratED.


Platforma SLOGA  je partner projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju). Projektne aktivnosti #MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo. Vsebina odraža le poglede avtorice in ne uradnih stališč financerjev.