V mesecu maju in juniju 2023 smo v sodelovanju z Zavodom Za in Proti (ZiP) organizirali šolska debatna tekmovanja v osmih različnih slovenskih mestih. Na debatnih tekmovanjih je sodelovalo deset različnih srednjih šol. Na vsaki sodelujoči šoli je Platforma Sloga nudila metodološko podporo predanim učiteljem – mentorjem, ki so izrazili interes za organizacijo šolskih debat (v imenu platforme Sloga so podporo nudili različni metodološki in tematski strokovnjaki iz različnih nevladnih organizacij, predvsem iz ZiP in inštituta za Afriške Študije IAŠ).

Teme debatnih tekmovanj so se nanašale na podnebne izzive EU, različne vidike vrednot in pravic EU ter na spodujanje mladih, da postanejo aktivni državljani in akterji pozitivnih sprememb.

Na vsaki sodelujoči srednji šoli so bili dijaki naprošeni, da se pripravijo na debato o prednostih in slabostih teme, ki so jo izbrali v sodelovanju z mentorji in platformo Sloga. Šolska debatna tekmovanja so bila najprej dogovorjena in načrtovana za obdobje od marca do maja 2023, vendar se je večina sodelujočih šol zaradi veliko dela prostih dni v aprilu odločila, da bo zaključna šolska debatna tekmovanja izvedla v maju, nekatere šole pa v prvih dneh junija 2023. Na nekaterih sodelujočih šolah (na Gimnaziji Kranj in na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani) so učitelji mentorji organizirali šolska tekmovanja, ki so ptekala več dni, saj so tako omogočili tekmovanje različnim ekipam.

Vsaj na enem sodelujočem šolskem debatnem tekmovanju (I. gimnazija v Celju) je bilo organiziran promocijski dogodek v namen podpore, ogleda in motivacije za celotno šolo, na katerega so bili povabljeni vsi dijaki – poleg 45 aktivno sodelujočih dijakov (šteto kot udeleženci) je zaključno šolsko debato spremljalo še dodatnih 150 mladih.

Na debatnih šolskih tekmovanjih je aktivno sodelovalo 367 mladih (od tega 239 žensk in 128 moških), ki jih je podpiralo/mentoriralo 12 učiteljev (9 žensk in 3 moški). Skupno je na šolskih debatnih tekmovanjih aktivno sodelovalo 379 oseb, poleg tega pa vsaj 150 oseb, ki so sodelovali kot opazovalci, podporniki in morebitni bodoči aktivni debaterji.

Debatna tekomvanja so potekala na sledečih srednjih šolah:

Ljubljana:
1. Gimnazija Bežigrad (GIMB):
Datum debatnega tekmovanja: 30.5.2023
Število sodelujočih dijakinj: 6
Število sodelujočih dijakov: 6
Število vseh sodelujočih: 12 aktivnih dijakinj in dijakov ter 1 učitelj / mentor

2. Gimnazija Ledina:
Datum debatnega tekmovanja: 2.6.2023
Število sodelujočih dijakinj: 20
Število sodelujočih dijakov: 3
Število vseh sodelujočih: 23 aktivnih dijakinj in dijakov ter 1 učitelj / mentor

3. Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana (GJPL):
Datum debatnega tekmovanja: 24.5.2023 in 26.5.2023
Število sodelujočih dijakinj: 38
Število sodelujočih dijakov: 34
Število vseh sodelujočih: 72 aktivnih dijakinj in dijakov ter 2 učitelja / mentorja

Kranj:
Gimnazija Kranj
Datum debatnega tekmovanja: 30.5.2023 in 31.5.2023
Število sodelujočih dijakinj: 29
Število sodelujočih dijakov: 16
Število vseh sodelujočih: 45 aktivnih dijakinj in dijakov ter 1 učitelj / mentor

Lendava:
Dvojezična srednja šola Lendava
Datum debatnega tekmovanja: 31.5.2023
Število sodelujočih dijakinj: 23
Število sodelujočih dijakov: 20
Število vseh sodelujočih: 43 aktivnih dijakinj in dijakov ter 1 učitelj / mentor

Trbovlje:
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Datum debatnega tekmovanja: 16.6.2023
Število sodelujočih dijakinj: 11
Število sodelujočih dijakov: 8
Število vseh sodelujočih: 19 aktivnih dijakinj in dijakov ter 1 učitelj / mentor

Ormož:
Gimnazija Ormož
Datum debatnega tekmovanja: 9.5.2023
Število sodelujočih dijakinj: 44
Število sodelujočih dijakov: 10
Število vseh sodelujočih: 54 aktivnih dijakinj in dijakov ter 1 učitelj / mentor

Celje:
1. Gimnazija v Celju
Datum debatnega tekmovanja: 9.5.2023
Število sodelujočih dijakinj: 31
Število sodelujočih dijakov: 14
Število vseh sodelujočih: 45 aktivnih dijakinj in dijakov ter 1 učitelj / mentor
Dodatno je na šolskem tekmovanju sodelovalo cca 150 dijakinj in dijakov, ki so na koncu vsake debate lahko tudi postavljali vprašanja iz publike.

Litija:
Gimnazija Litija
Datum debatnega tekmovanja: 16.6.2023
Število sodelujočih dijakinj: 19
Število sodelujočih dijakov: 10
Število vseh sodelujočih: 19 aktivnih dijakinj in dijakov ter 1 učitelj / mentor

Ljutomer:
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Datum debatnega tekmovanja: 9.6.2023
Število sodelujočih dijakinj: 18
Število sodelujočih dijakov: 7
Število vseh sodelujočih: 25 aktivnih dijakinj in dijakov ter  učitelja / mentorja

Finalno tekmovanje

V Kranjski Gori je potekalo finalno debatno tekmovanje, ki ga je organizirala platforma Sloga v sodelovanju z zavodom Za in Proti (ZiP) med 30. 6. 2023 do 2. 7. 2023. Udeležili so se ga dijaki 10 sodelujočih srednjih šol, ki so dosegli najvišje število točk na zgoraj opisanih šolskih tekmovanjh.

Skupaj je sodelovalo 94 oseb, od tega jih je 55 prišlo iz 10 sodelujočih srednjih šol; to je bilo 40 mladih zmagovalcev šolskih tekmovanj (na finale so bili povabljeni najboljši 3 dijaki iz 10 sodelujočih srednjih šol – šole so lahko imele s seboj 4. osebo kot nujno zamenjavo v primeru potrebe ali za namene ocenjevanja). Preostalih 15 udeležencev so bili njihovi mentorji in pedagogi (1-2 osebi iz vsake srednje šole). Preostalih 39 udeležencev, ki so večinoma sodelovali le drugi dan, so bili tuji debatni strokovnjaki, ki so podaljšali svoje bivanje v Sloveniji (in so želeli sodelovati na nacionalnem tekmovanju – tik pred nacionalnim tekmovanjem so se udeležili letnega dogodka naše strokovne organizacije ZiP). Prisotni so bili tudi sodelavci platforme SLOGA in strokovni sodelavci ZiP, s pomočjo katerih je Sloga izvajala metodološki del nacionalnega debatnega tekmovanja.

Debatne izjave so bile oblikovane na temo EU, podnebja in sodelovanja s partnerskimi državami, da bi udeleženci poglobili znanje o vrednotah in pravicah EU, vprašanjih podnebnih sprememb in tudi spodbudili njihovo sodelovanje ter spodbudili mlade, da postanejo aktivni globalni državljani in akterji/spremljevalci pozitivnih sprememb.

Nacionalno tekmovanje v razpravi je imelo naslednji dnevni red:

Petek, 30. junij 2023

  • 14.00 Odprtje turnirja
  • 14.30 – 17.00 1. krog impromptu
  • 17.00 2. krog, pripravljen


Sobota, 1. julij 2023

  • 9.15 3. krog, pripravljen
  • 11.00 4. krog impromptu
  • 14.30 5. krog impromptu
  • 17.00 Četrtfinale impromptu


Nedelja, 2. julij 2023

  • 8.45 Polfinale, pripravljeno
  • 11.00 Finale, pripravljeno
  • 12.00 podelitev nagrad

20 najboljših mladih dijakov iz nacionalnega finalnega debatnega tekmovanja bo povabljenih k sodelovanju na evropskem pripravljalnem spletnem srečanju za dijake (WP18) in k oblikovanju mladinskega manifesta za volitve v Evropski parlament (WP19). Nadalje bo iz te skupine izbranih pet najaktivnejših posameznikov, ki bodo zastopali Slovenijo na ugledni evropski mladinski konferenci v Bruslju (WP20 in WP21).

 

 

 

 

Translate »