Človekove pravice

Aktivnosti društva so usmerjene v promocijo in spodbujanje uresničevanja človekovih pravic in enakih možnosti za vse ljudi, zavzemamo pa se tudi za bolj pravične in trajnostno naravnane politike tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Projekti, ki jih izvajamo na področju globalnega učenja in razvojnega sodelovanja, temeljijo na človekovih pravicah, saj na ta način lahko prispevamo k doseganju družbenih in sistemskih sprememb na lokalni in globalni ravni.