Najnovejše poročilo Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) kaže, da so romske družine izločene iz družbe in živijo v neznosnih razmerah, medtem ko se slabo izobraženi otroci srečujejo z negotovimi možnostmi za prihodnost.

V poročilu z naslovom »Druga raziskava o manjšinah in diskriminaciji v Evropski uniji (EU-MIDIS II: Romi – izbrane ugotovitve)« so analizirane vrzeli na področju vključevanja Romov v družbo po vsej Evropski uniji (EU), kar naj bi države članice vzele kot vodilo pri izboljševanju svojih politik vključevanja

Po podatkih poročila:

  • 80 % anketiranih Romov živi na pragu revščine v primerjavi s povprečjem v EU, ki znaša 17 %;
  • 30% Romov živi v gospodinjstvih brez tekoče vode, 46 % pa jih nima notranjega stranišča, prhe ali kopalnice;
  • 30 % anketiranih romskih otrok gre spat lačnih;
  • 53 % mlajših romskih otrok obiskuje vrtec, kar je pogosto manj kot polovica otrok iste starosti med splošnim prebivalstvom v isti državi;
  • ima samo 30 % anketiranih Romov redno službo v primerjavi s 70% splošnega prebivalstva EU;
  • ima 41 % Romov občutek, da so bili v zadnjih petih letih v vsakdanjem življenju deležni diskriminacije, na primer pri iskanju službe, na delovnem mestu, iskanju nastanitve, pri zdravstveni oskrbi in izobraževanju;
  • 82 % Romov ni seznanjena z organizacijami, ki pomagajo žrtvam diskriminacije.

Ugotovitve raziskave kažejo, da države članice kljub svojim prizadevanjem še vedno ne dosegajo večine svojih ciljev glede vključevanja Romov v družbo, kar je ključno vodilo Okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov iz leta 2011.

Izboljšanje stanja v katerem so Romi, bo pomenilo tudi uresničevanje Agende 2030 za trajnostni razvoj, kjer so v več ciljih opredeljeni ukrepi za dostop do čiste pitne vode, sanitetne ureditve, izkoreninjenje revščine, dostopa do izobraževanja in zmanjšanje diskriminacije.

Več informacij ter dostop do poročila na spletni strani Agencije FRA.