Slovenski regionalno razvojni sklad je odprl javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016  in je namenjen pred-financiranju različnih upravičencev. 

Javni razpis je namenjen pred-financiranju različnih upravičencev, kot so:

1. Pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost;

2. Nevladne organizacije ,kot so: združenja, fundacije, zbornice (gospodarske, kmetijske, obrtne, industrijske,…), društva;

3. Grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe;

4. Pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja;

5. Javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imajo država, občina ali samoupravna narodna skupnost delež v lastništvu vlagatelja;

6. Samoupravne narodne skupnosti.

Sredstva po javnem razpisu so še na razpolago, rok za oddajo vlog pa je podaljšan do 15. 12. 2016.

Povzetek_PF_2016