3. številka Slogopisa

SLOGA je v drugi polovici januarja izdala že tretjo številko Slogopisa, časopisa z razvojnimi temami, ki je namenjen informiranju o aktualnih dogodkih in procesih s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. V 3. številki si lahko preberete o aktualnem dogajanju doma in po svetu, zanimivih projektih in aktivnostih slovenskih NVO ter aktivnostih političnih odločevalcev, ki so tokrat v luči predstavitve dobrih praks na področju zbiranja sredstev, vključevanja globalnega učenja ali institucionalne ureditve razvojnega sodelovanja.

V okviru Slovenskih razvojnih dni smo opravili zanimiv intervju z evropskim komisarjem za razvoj Andrisom Piebalgsom, v strokovnem članku pa podrobneje predstavljamo mehanizem proračunske podpore. Celotna vsebina Slogopisa je dostopna v priponki, tiskano verzijo pa lahko dobite v pisarni Sloge.