Svetovni gospodarski forum (WEF) je danes opozoril, da se zmanjševanje razlik v plačah med spoloma “dramatično upočasnjuje” in da bi se glede na sedanjo dinamiko plače obeh spolov lahko izenačile šele v 170 letih. Takšen trend pa ogroža zadane cilje trajnostnega razvoja na področjih enakosti spolov in dostojnega dela.

WEF neenakosti med spoloma sistematično meri od leta 2006, in sicer na štirih področjih – izobraževanje, zdravstvo, ekonomske priložnosti in politične pravice oz. moč. Na vseh področjih se neenakosti zmanjšujejo, le na ekonomskem se nasprotno – povečujejo, so opozorili v Ženevi, kjer je sedež WEF.

Čeprav so ženske naredile velik napredek na področju izobraževanja in ne le dohitele moške, ampak so jih v 95 državah tudi prehitele, še vedno zaslužijo manj od moških. Po drugi strani delajo več ur. Prav tako je manj verjetno, da bodo na visokih menedžerskih položajih. Na podlagi zadnjih enajstih let so izračunali, da bo ob nadaljevanju sedanjega trenda potrebnih 170 let za izenačenje ekonomskih priložnosti med spoloma.

Gre sicer za povprečje za celoten svet. Razlike med spoloma so glede na regije v svetu namreč lahko zelo velike. Tako bi npr. v Južni Aziji trajalo tudi več kot tisoč let, da bi izenačili razlike med spoloma. V Zahodni Evropi bi medtem lahko enakost dosegli “že” v 47 letih.

Najmanjše razlike so sicer v nordijskih državah, ki so na vrhu lestvice enakosti med spoloma. Najbolje se je odrezala Islandija, sledijo Finska, Norveška in Švedska. Slovenija je na osmem mestu. Celotno lestvico si lahko pogledate TUKAJ.

Države podpisnice Agende 2030 za trajnostni razvoj so v petem cilju trajnostnega razvoja opredelile ukrepe, ki bodo privedli do enakosti spolov do leta 2030, v osmem cilju pa ukrepe za dostojno delo za vse. Natančneje v cilju 5.4 so države zapisale, da bodo do leta 2030 priznale in ovrednotile neplačano delo v gospodinjstvu ter negi in skrbi za druge z zagotavljanjem javnih služb, infrastrukture in politik socialne varnosti ter spodbujanjem skupne odgovornosti v gospodinjstvu in družini kot vrednote na državni ravni. Cilj 8.5 pa pravi, da si želijo države leta 2030 doseči polno in produktivno zaposlenost ter vsem moškim in ženskam, tudi mladim in invalidnim, zagotoviti dostojno delo in enako plačilo za delo enake vrednosti. Čas je, da začnemo uresničevati dane zaveze, Tudi v Sloveniji.