Evropski projekt #MigratED, v katerem kot partnerska organizacija sodeluje Platforma SLOGA, je prejel nagrado za vseživljenjsko učenje, ki ga podeljuje Platforma za vseživljenjsko učenje (Lifelong Learning Platform – LLLP). Nagrade so podeljene ustvarjalnim in vključujočim praksam na področju izobraževanja ter usposabljanja.

Z nagradami za vseživljenjsko učenje si LLLP prizadeva spodbujati ustvarjalne in vključujoče prakse na področju izobraževanja ter usposabljanja. Cilj nagrade za vseživljenjsko učenje je zagotoviti prepoznavnost inovativnih praks s celotne Evrope, kar promovira vseživljenjsko učenje in spodbuja nove prakse ter politike. Platforma vsako leto izbere letne prednostne naloge in oblikuje zagovorniško strategijo. Nagrade za vseživljenjsko učenje so eno od orodij, ki jih Platforma uporablja za krepitev vseživljenjskega učenja.

Letošnja izdaja se osredotoča na krovno temo LLLP za leto 2020, »vseživljenjsko učenje za trajnostne družbe«. Na poziv je prispelo več kot 1.200 prijav iz več kot 32 držav. Projekt #MigratED je bil nagrajen kot najboljša praksa v kategoriji »učenje, ki opolnomoči – prihodnost učenja«. Projekt si prizadeva razširjati dobre prakse globalnega učenja o vprašanjih medkulturnega dialoga, migracij, človekovih pravic in trajnostnega razvoja ter ozaveščati mlade o človekovih pravicah in migracijah z uporabo digitalnih orodij, s tem pa prispevati k vključujočem izobraževanju tudi za otroke ter mlade z migrantskim ozadjem. Projekt združuje devet partnerskih organizacij iz Italije (WeWorld – GVC kot vodilni partner in Občina Bologna ter C.S.A.P.S.A.2 kot partnerski organizaciji), Portugalske (4Change in COFAC/CICANT), Grčije (ActionAid Hellas ter Karpos), Cipra (Future World Center) in Slovenije (Platforma SLOGA).

 


Platforma SLOGA  je partner projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju). Projektne aktivnosti #MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo. Vsebina odraža le poglede avtorice in ne uradnih stališč financerjev.

 

Translate »