Evropska komisija je predstavila demografski atlas EU – interaktivno javno dostopno spletno orodje za vizualizacijo, spremljanje in predvidevanje demografskih sprememb v EU. Cilj je, da bi v letu 2022 zagotovili svetovno pokritost.

Atlas omogoča hiter in enostaven dostop do obsežne zbirke demografskih podatkov in vpogledov, zbranih na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Orodje zajema uradne statistične podatke in projekcije Eurostata, nove podatke z visoko prostorsko ločljivostjo ter tematska poglavja, ki demografske trende povezujejo s posameznimi področji politike.

Namen atlasa je prispevati k boljšemu razumevanju demografskih sprememb in predvidevanju demografske dinamike. Gre za živo orodje, ki se lahko prilagodi in razširi glede na potrebe različnih politik ter podpre oblikovanje politik, ki spodbujajo socialno kohezijo in prinašajo koristi vsem državljankam in državljanom EU.

Demografske spremembe so eden od ključnih dejavnikov prihodnosti Evrope. Evropsko prebivalstvo se stara, delovno sposobno prebivalstvo pa krči. Mobilnost mladih, zlasti z namenom dela ali študija, evropskim mestom in podeželskim območjem prinaša tako priložnosti kot izzive. Čeprav lahko ukrepi politike le delno vplivajo na demografske trende, pa lahko pomagajo preprečiti negativne posledice demografskih sprememb za gospodarstvo, produktivnost, socialno kohezijo in demokratično življenje.

Pripravila: PV

Ilustracija: Evropska komisija

Translate »