Zavod Krog je v Libanonu zaključil triletni projekt s ciljem rehabilitacije žensk in otrok, prizadetih zaradi oboroženih spopadov na Bližnjem Vzhodu. S financiranjem Ministrstva za zunanje zadeve in ob sodelovanju lokalnih organizacij se je za več kot 2000 žensk begunk ali revnejših Libanonk v palestinskem begunskem taborišču Ein El Helwah in okolici izvajalo vsakotedenske raznolike psihosocialne aktivnosti z vsebinami, kot so samozavest, prepoznavanje čustev in soočanje z njimi, komunikacijske spretnosti. Poleg tega so delavnice pokrivale tudi teme, kot so pravice žensk, nasilje, vzgoja otrok…

Tekom projekta se je izvajalo tudi delavnice na področju reproduktivnega zdravja, ki jih je vodila medicinska sestra. Govorili so o načrtovanju družine in nevarnostih zgodnje poroke, spolnosti, menstruaciji, raku…, v okviru projekta pa so imele ženske dostop tudi do ginekologinje, ki je trikrat tedensko dežurala v prostorih partnerske organizacije. Delavnic se je udeležilo več kot 850 žensk, ginekologinjo pa je obiskalo več kot 1200 žensk.

Vzporedno so potekala tudi poklicna usposabljanja za skupno 75 deklet. Štiri skupine deklet so se po šest mesecev šolale na področju predšolske vzgoje, frizerstva ter kozmetike in nege. Vzporedno so potekale delavnice s področja marketinga, malega podjetništva in zaposlitvenih spretnosti, danes pa se lahko več kot polovica udeleženih žensk z v projektu pridobljenim znanjem lahko sama preživlja in pomaga družini.

Vkrog 2ečina udeleženk je bila iz vrst sirskih in palestinskih begunk, sodelovale pa so tudi revnejše Libanonke. Od slednjih jih veliko živi pod mejo revščine, begunke nimajo nobenih pravic, omejen jim je tudi dostop do trga dela. Predvsem samske ženske, ki same preživljajo družino, so zaradi pomanjkanja primernih veščin in možnosti dela in zaslužka lahko žrtve nasilja. Približno 70 odstotkov sirskih begunskih družin v Libanonu živi pod pragom revščine. Vsaj 58 odstotkov sirskih beguncev živi v najetih stanovanjih ali hišah, v propadajočih stavbah ali neuradnih naseljih.

Zavod Krog se bo še naprej odzival na potrebe, ki izhajajo iz potreb držav in sirskega konflikta. Osredotočal se bo večdimenzionalno na področja: človekovih pravic, izobraževanja otrok, psihosocialne pomoči, odprave revščine, ekonomskega opolnomočenja žensk, za izboljšanje znanj in spretnosti beguncev, za krepitev vloge žensk pri spodbujanju miru in varnosti, za ustvarjanje izobraževalnih in poklicnih možnosti, ki bi podpirala begunce in ranljive skupine.

Vir: Zavod Krog


Projekt je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Translate »