Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je vložila zahtevo za oceno ustavnosti 10. b člena zakona o tujcih, ki po njenem krši prepoved diskriminacije in načelo enakega varstva pravic.  Sodišču predlaga tudi, da sporni člen zakona o tujcih obravnava prednostno in zadržanje izvajanja člena.

 10.b člen Zakona o tujcih, ki ureja ukrepanje ob spremenjenih migracijskih razmerah, je za varuha neustaven, saj predstavlja oblastno ravnanje, v katerem varuh vidi števila neskladja s slovensko ustavo, med drugim tudi glede prepovedi diskriminacije, enakega varstva pravic, načela nevračanja ter načela jasnosti in določnosti predpisov.

Novela zakona o tujcih je bila že ob sprejemanju deležna številnih kritik o neustavnosti in neskladnosti z mednarodnim pravom. Sporen je bil predvsem poseben ukrep omejevanja vstopa tujcev v državo, če niso izpolnjeni pogoji za vstop. Slovenija bi s tem kršila pravico do učinkovitega azilnega postopka in posledično Ženevsko konvencijo o varstvu človekovih pravic ter Dublinsko konvencijo.