SLOGA je letošnje leto zaključila z izdajo 20. številke Slogopisa, ki predstavlja cilje trajnostnega razvoja. Z novo številko Slogopisa SLOGA zaključuje letošnja prizadevanja na področju ozaveščanja javnosti o razvojnih tematikah v okviru evropskega leta za razvoj 2015.

Leto 2015 je za mednarodno razvojno sodelovanje prelomno. Ne le Agenda 2030 za trajnostni razvoj in cilji trajnostnega razvoja, temveč tudi drugi mednarodni sporazumi, sklenjeni v letošnjem letu, predstavljajo okvir za naslavljanje globalnih izzivov naslednjih 15 let. Poleg predstavitve ciljev trajnostnega razvoja nova številka Slogopisa osvetli tudi preostale letošnje multilateralne procese, ki so vsebinsko tesno povezani s sprejemom nove razvojne agende. Slogopis se prične s pozivom voditeljem glede uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja, govorom generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov (OZN) na Vrhu za sprejem post-2015 razvojne agende in stališčem civilne družbe ter pobude Beyond2015 glede nove razvojne agende. Ponuja intervju s prof. dr. Danilom Türkom, nekdanjim predsednikom Republike Slovenije in kandidatom za generalnega sekretarja OZN, o razvojnih izzivih, prispevek Katje Banovec Juroš in Milene Dobnikar Jeraj z Uprave Republike Slovenije o Sendajskem okviru za zmanjševanje tveganja nesreč: 2015–2030, razmislekom Albina Keuca s platforme SLOGA o skladnosti politik za razvoj in Akcijske agende iz Adis Abebe ter intervju z mag. Andrejem Kranjcem, predstavnikom Slovenije v pogajalskem procesu ZN o podnebnih spremembah v obdobju 1994–2014, o pariški mirovni konferenci in mednarodnem razvojnem sodelovanju.

Izdajo Slogopisa sofinancirata Evropska komisija in Ministrstvo za zunanje zadeve.

Za vaše odzive smo vam z veseljem na razpolago po e-pošti novice@sloga-platform.org ali telefonski številki 01/434 44 02. Na omenjen e-naslov ali telefonsko številko nam lahko tudi sporočite, če želite prejeti tiskan izvod Slogopisa.

Želimo vam prijetno branje!