Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in bo trajal do oktobra 2020, ozavešča različne kroge javnosti o pomenu in vlogi mednarodnega razvojnega sodelovanja, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnem učenju. Hkrati ozavešča o ciljih trajnostnega razvoja, opozarja na njihovo uresničevanje in vlogo države ter posameznika pri tem.

Cilj projekta je prek ozaveščanja javnosti, spodbujanja globalnega učenja in usklajenega zagovorništva krepiti podporo mednarodnemu razvojnemu sodelovanju, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnem učenju in povečati prepoznavnost globalnih ciljev, ki so jih države sveta, med njimi tudi Slovenija, sprejele septembra 2015.

Konzorcij, v katerega je združenih 20 nevladnih organizacij, bo ozaveščevalne in zagovorniške aktivnosti izvedel z inovativnimi pristopi (npr. sodelovanje v Tednu vseživljenjskega učenja in Tednu globalnega učenja, priprava gradiv in Moodle e-delavnic za izobraževalce, izvedba geolov aktivnosti)   in na kreativen način (Instagram kampanja, blogi, Slogopis), vse z namenom naslavljanja novih krogov ljudi.

Načrtujemo izvedbo več kot 270 dogodkov po krajih v vseh statističnih regijah, od delavnic globalnega učenja za mlade in izobraževalce, do gostovanj na regionalnih radijskih in televizijskih postajah. Pripravili bomo več kot 20 gradiv in stališč, s katerimi bomo naslavljali politične odločevalce. Izvajamo spletno ozaveščevalno kampanjo, kjer lahko pod ključnikom #TrajnostnoLokalnoGlobalno spremljate objave, s katerimi želimo spodbuditi vsakega posameznika k  aktivaciji pri pomembnih družbenih vprašanjih.  Svoje znanje z omenjenih področjih bodo lahko posamezniki preizkusili tudi spletnih kvizih, ali pa se podali v lov za geozakladom. Mesečno bomo objavljali razmišljanja nevladnikov o aktualni problematiki in pripravljali novičnik o globalnem učenju za izobraževalce. Zanje bomo izvedli tudi nacionalne konference o globalnem učenju, motivacijske dneve in pripravili gradiva. Letno bomo izdali tudi časopis, ki bo povzemal dosežke in predstavil pozitivne zgodbe razvojnega sodelovanja. Pridružite se nam lahko na enem od številnih dogodkih –od delavnic globalnega učenja, aktivnostih Tedna vseživljenjskega učenja in Tedna globalnega učenja, do prireditev Skupaj za dosego globalnih ciljev. Vse informacije lahko prejmete tudi na posebnem info telefonu 040 204 464.

V konzorciju smo združeni Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut, Humanitarno drušvo ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Pravno informacijski center – PIC, Zavod Povod, Slovenska karitas, Slovenska filantropija, Ekvilib inštitut, Zavod Tri in platforma SLOGA.

Konzorcij se s ciljem večjega multiplikativnega učinka aktivnosti povezuje tudi z deležniki iz drugih področij, kot so Fakulteta za družbene vede UN v Ljubljani, Pedagoška fakulteta UN v Ljubljani, Statistični urad RS, Televizija Slovenija in drugimi.

LOGO BARVNI RGB_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOmrs

Translate »