Danes, manj kot leto dni po tem, ko je Komisija predlagala njeno ustanovitev, začenja uradno delovati Evropska agencija za mejno in obalno stražo. Nova agencija, ki temelji na dosedanji agenciji Frontex, po novem razširja svojo vlogo in dejavnosti. Pozorno bo spremljala razmere na zunanjih mejah EU in sodelovala z državami EU pri hitri identifikaciji in obravnavi morebitnih varnostnih groženj za zunanje meje EU.

Stalno osebje agencije se bo več kot podvojilo, agencija pa bo lahko sama kupila opremo in jo hitro uporabila pri operacijah na mejah. Agenciji bo na voljo hitra rezervna sestava najmanj 1.500 pripadnikov mejne straže in nabor tehnične opreme, kar bo zagotavljalo njeno nemoteno delovanje. Na zunanjih mejah bo izvajala teste izjemnih situacij za ugotavljanje ranljivosti še pred nastopom kriznih razmer. Zagotavljala bo operativno podporo sosednjim državam EU (nečlanicam), ki zaprosijo za pomoč na svojih mejah. Z nacionalnimi in evropskimi organi pa bo izmenjevala obveščevalne podatke o čezmejnih kriminalnih dejavnostih ter s tem podpirala kazenske preiskave. Z novim mandatom prevzema tudi ključno vlogo na pomorskih mejah Evrope.

Ustanovitev evropske mejne in obalne straže, ki jo sestavljajo Evropska agencija za mejno in obalno stražo ter organi držav članic, pristojni za upravljanje meja, je Evropska komisija napovedala decembra lani. Predlog svežnja ukrepov za upravljanje zunanjih meja EU je bil učinkovitejše upravljanje migracij, izboljšanje notranje varnosti EU in varovanje načela prostega gibanja oseb. Delovanje Agencije za mejno in obalno stražo bo pripomoglo tudi k ponovni vzpostavitvi normalnega delovanja schengenskega območja in odpravi začasnega nadzora na notranjih mejah do konca leta, kakor predlaga Komisija.