Prvič v zgodovini v Evropske unije smo pridobili več energije od vetra kot iz premoga. Čeprav Evropa opušča uporabo fosilnih goriv, so voditelji energijske industrije zaskrbljeni zaradi pomanjkanja dolgoročne politične podpore. Letu 2020 se namreč izteče rok za izpolnitev zavezujočih ciljev o novih energetskih virih.

Skoraj 90 odstotkov nove energije, proizvedene v EU-ju leta 2016, predstavljajo obnovljivi viri. Od 24,5 GW novih energetskih zmogljivosti je bilo namreč kar 21,1 GW proizvedenih iz vetrne, sončne, biomasne in vodne energije. Vetrna energija predstavlja več kot polovico energije, proizvedene iz obnovljivih virov. Prvič v zgodovini je vetrna energija na drugem mestu med energenti, s čimer je prehitela premog. Na prvem mestu ostaja plin.

Največ novih vetrnic je v letu 2016 namestila Nemčija, medtem ko so Francija, Nizozemska, Finska, Irska in Litva podrle svoje dosedanje rekorde v postavitvi vetrne infrastrukture.

Evropa je največjo investicijo na področju energetike, 27 in pol milijona evrov, vložila v gradnjo vetrnih elektrarn na morju. Vetrna elektrarna Gemini na nizozemski obali je največji projekt lanskega leta. Elektrarno so na omrežje priključili februarja 2016. Ko bo v tekočem letu gradnja končana, bo Gemini druga največja morska vetrna elektrarna na svetu.

Vetrna energija še vedno predstavlja razmeroma majhen delež skupne proizvodnje energije. Industrija ocenjuje, da se bo na tem področju največ sprememb zgodilo takrat, ko bodo zaradi skupnih ciljev glede podnebnih sprememb v EU-ju začeli prisilno zapirati stare premogovne elektrarne.

V sedmem cilju Agende 2030 za trajnostni razvoj, kjer so zapisani ukrepi za dosego cenovno dostopne in čiste energije, so se države zavezale, da bodo do leta 2030 vsem zagotovile dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije, pa tudi, da bodo občutno povečale delež obnovljivih virov energije med energetskimi viri. Podrobneje o ciljih trajnostnega razvoja na Globalni cilji in www.globalni-cilji.si.

Podrobneje na rtvslo.si

Foto: EPA

Translate »