Evropska komisija je predstavila spremenjeno direktivo o pitni vodi, da bi izboljšala kakovost pitne vode in dostop do nje ter izboljšala seznanjenost državljanov. Predlog je predstavila v duhu načel evropskega stebra socialnih pravic, ki vključuje pravico dostopa do kakovostnih osnovnih storitev, vključno z vodo, ter zahtev evropske državljanske pobude “Pravica do vode” po varni pitni vodi za vse. Predlog naj bi tudi okrepil vlogo potrošnikov, saj bodo morali dobavitelji vode potrošnikom dati na voljo jasnejše informacije o porabi vode, sestavi stroškov in ceni na liter ter s tem omogočiti primerjavo s ceno ustekleničene vode. Ukrep naj bi prispeval tudi k zmanjšanju uporabe nepotrebne plastike ter posledično k izpolnjevanju okoljskih ciljev in ciljev trajnostnega razvoja.

Večina prebivalcev EU ima zelo dober dostop do kakovostne pitne vode in Komisija želi to kakovost zagotoviti dolgoročno. Zato predlaga uvrstitev novih in nastajajočih snovi, kot sta legionela in klorat, v seznam meril za določanje varnosti vode. Države EU bodo morale po novem izboljšati dostop do pitne vode za vse, zlasti za ranljive in marginalizirane skupine, ki imajo trenutno otežen dostop do nje. Ukrepi na primer vključujejo dostop do pitne vode na javnih mestih, ozaveščanje državljanov o kakovosti vode ter zagotavljanje informacij o kakovosti pitne vode in oskrbi z njo na območju, kjer bivajo. Z boljšim upravljanjem vode pa se bo mogoče tudi izogniti nepotrebni izgubi vode in k zmanjšanju ogljičnega odtisa.

Pomembna sprememba v zakonodaji je tudi ta, da se bo javnosti omogočil enostaven in uporabnikom prijazen dostop, med drugim tudi prek spleta, do informacij o kakovosti pitne vode in oskrbi z njo na območju, kjer bivajo, s čimer se bo izboljšalo zaupanje v kakovost vodovodne vode. Po ocenah sodeč bi novi ukrepi zmanjšali morebitna tveganja za zdravje, povezana s pitno vodo, s štirih na manj kot en odstotek.

Manjša poraba ustekleničene vode bo poleg tega gospodinjstvom v Evropi omogočila prihranek več kot 600 milijonov EUR na leto. Z večjim zaupanjem v kakovost vodovodne vode bodo lahko tudi državljani prispevali k zmanjšanju količine plastičnih odpadkov zaradi vode v plastenkah, tudi v morju. Plastenke so med najpogostejšimi plastičnimi izdelki za enkratno uporabo, najdenimi na evropskih obalah. Posodobitev direktive o pitni vodi je za Komisijo pomemben zakonodajni korak na poti k izvajanju strategije EU za plastiko, ki je bila predstavljena 16. januarja 2018.

Države članice se bodo z boljšim upravljanjem pitne vode izognile nepotrebni izgubi vode in tako prispevale k zmanjšanju ogljičnega odtisa. Zato bo ta predlog pomembno prispeval k doseganju ciljev trajnostnega razvoja za leto 2030 (cilja 6) in Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. Zagotavljanje varnosti z novim pristopom, ki temelji na oceni tveganja, nam bo v pomoč pri boljšem usmerjanju varnostnih pregledov tja, kjer so tveganja večja. Obenem bo Komisija tudi pospešila delo na področju standardizacije, s čimer bo zagotovila, da v vodnem sektorju na celotnem notranjem trgu EU gradbeni proizvodi, kot so rezervoarji in cevi, ne onesnažujejo pitne vode.

Celotno sporočilo

Translate »