V Tednu globalnega učenja več kot 60 dogodkov

2014_11_teden_globalnega_ucenjaMed 15. in 23. novembrom 2014 v Sloveniji že osmo leto poteka Teden globalnega učenja v organizaciji Sloge, platforme nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč s financiranjem Ministrstva za zunanje zadeve RS. Letošnja osrednja tema je prehranska varnost. V različnih krajih bo na to tematiko potekalo več kot 60 različnih dogodkov, od predavanj, projekcij filmov, kuharskih delavnic, potopisnih predavanj, razstav, do dni odprtih vrat in celo muzikala.

Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2014 je »Prehranska varnost«, ki se osredotoča na različne globalne vidike dostopa do hrane, odnosa do hrane in pomena kvalitete hrane. Organizacije in šole se bodo na svojih področjih navezovale na področja, kot so lokalna in globalna neenakost ter nepravičen dostop do hrane, stereotipi, medkulturna percepcija odnosa do hrane, globalno državljanstvo, globalna odgovornost do področij, ki trpijo hudo lakoto, spoštovanje človekovih pravic in pravice do hrane.

Patricija Virtič, koordinatorica Tedna globalnega učenja 2014: »Zelo smo zadovoljni z letošnjim odzivom tako nevladnih organizacij kot šol, saj bo v okviru letošnjega Tedna globalnega učenja potekalo več kot 60 dogodkov. Še posebej nas navdušuje izvirnost pri pripravi aktivnosti, pri tem smo jim z nasveti pomagali tudi na Slogi. Potekale bodo številne zanimive delavnice, potopisna predavanja z izkušnjami nevladnikov na terenu, okrogle mize s strokovnjaki, projekcije dokumentarnih filmov, razstave, učenci se bodo preizkusili na literarnih, likovnih, kuharskih in gledaliških delavnicah. Tematika prehranske varnosti bo tako osvetljena iz različnih vidikov, s tem bo še bolj poudarjena globalna soodvisnost – da je vsak izmed nas delček istega sveta.«

Cilji Tedna globalnega učenja so spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente in profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju in razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu. »Namen tedna je opozoriti na različnosti in neenakosti tako na lokalni kot tudi globalni ravni ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva in globalnega trajnostnega razvoja. Vsak izmed nas lahko vpliva na reševanje globalnih problemov, kot so svetovna revščina, neenakopravnost spolov, otroško delo, trgovina z ljudmi, za doseganje pravičnejšega razvoja sveta.« pojasnjuje Marjan Huč, direktor/koordinator Sloge.

Teden globalnega učenja vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever–Jug organizirajo države članice Sveta Evrope že od leta 1999. V tem tednu v številnih evropskih državah potekajo dogodki, namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem ter delovanjem znotraj organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam.

Vse aktivnosti letošnjega TGU so del aktivnosti v okviru Evropskega leta za razvoj 2015

Seznam vseh dogodkov in sporočilo za javnost sta dostopna na Slogini spletni strani

Več informacij:
Patricija Virtič, koordinatorica Tedna globalnega učenja 2014: patricija.virtic@sloga-platform.org; 031 410 550; 01/434 44 02
www.tuditi.si
www.sloga-platform.org

logo_Sloga (2)