Platforma SLOGA v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA v Ljubljani med 14. in 18. novembrom 2016 organizira Teden dobrodošlice, niz dogodkov o krepitvi podpornega okolja, ki sprejema begunce (welcoming environment), s ciljem omogočanja vključevanja priseljencev v novo okolje. Teden dobrodošlice naslavlja izzive krepitve podpornega okolja za begunce skozi aktivna partnerstva in izzive spreminjanja diskurza o beguncih. Cilj tedna je tudi krepitev dialoga med ameriškimi in slovenskimi deležniki z namenom izmenjave izkušenj ter informacij.

Po začetnem obdobju upravljanja migracijskih tokov skozi Slovenijo in po zaprtju t. i. balkanske poti se Slovenija sooča z novim izzivom zagotavljanja podpore migrantom ter beguncem, ki so prišli in ki še prihajajo v Slovenijo preko sheme Evropske unije za preseljevanje ter premestitve beguncev. »Z večjim številom migrantov in beguncev, ki prihajajo v Slovenijo, se morajo vsi deležniki prilagoditi novim realnostim ter vzpostaviti vključujoča partnerstva s ciljem krepitve podpornega okolja in trdne osnove za integracijo priseljencev,« pojasnjuje direktor platforme SLOGA Albin Keuc in dodaja, da bo »niz dogodkov Tedna dobrodošlice omogočal krepitev sodelovanja in prenos dobrih praks med ameriškimi ter slovenskimi deležniki

Program Tedna dobrodošlice ponuja pester nabor delavnic in srečanj z mednarodnimi strokovnjaki. Ponedeljkova delavnica z Vanjo Pantić Oflazoglu iz mednarodne nevladne organizacije Welcoming America in Teo Rozman Clark, soustanoviteljico in izvršno direktorico Green Card Voices, bo naslovila izzive spreminjanja diskurza o beguncih. Tudi torkova delavnica bo potekala s Teo Rozman Clark in se bo osredotočila na ustno zgodovino, digitalno humanistiko ter pripovedovanje zgodb. V sredo bo v Mestni hiši v Ljubljani potekal pogovor z županom Logatca Bertom Menardom in Joejem Cimpermanom, predsednikom Global Clevelanda s slovenskimi koreninami (in dolgoletnim mestnim svetnikom v Clevelandu), o vlogi lokalnih skupnosti pri krepitvi podpornega okolja beguncev. Četrtkova delavnica z Ano Mario Teixeiro iz International Rescue Committee-ja iz Miamija bo naslovila vlogo ameriških agencij za preseljevanje beguncev in sodelovanje agencij z zasebnim sektorjem. Program se bo zaključil s petkovo delavnico z naslovom »Sodelovanje akterjev na lokalni ravni pri integraciji beguncev: primer Global Cleveland-a« z Joejem Cimpermanom, predsednikom Global Cleveland-a, v Tkalki v Mariboru. Namen delavnice, organizirane v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, je predstaviti kooperativo Global Cleveland kot primer vzpostavljanja partnerstev na lokalni ravni za krepitev integracije beguncev.

Platforma SLOGA sklop dogodkov Teden dobrodošlice organizira v okviru Welcoming Week, pobude mednarodne nevladne organizacije Welcoming America, katere cilj je gradnja mostov in krepitev skupnosti v duhu enotnosti ter medkulturnega dialoga. Pobuda ozavešča o pozitivnih vidikih migracij. Welcoming Week predstavlja priložnost predstaviti, kako se povsod po svetu, v prestolnicah in vaseh, ruralnih ter urbanih predelih, ljudje z različnimi ozadji združujejo s ciljem krepitve skupnosti. Kot dodaja Adriana Aralica iz platforme SLOGA, »ameriški model preseljevanja beguncev morda ni uporaben za Slovenijo in ne glede na morebitne spremenjene usmeritve politike so ameriške njihove izkušnje več kot dobrodošle za krepitev naših zmogljivosti. Med pobudami, ki jih je vsekakor vredno ‘preseliti’ v Slovenijo, je Welcoming Week, in veseli smo, da se s sklopom dogodkov Tedna dobrodošlice tej pobudi prvič pridružujemo tudi v Sloveniji. Če resnično želimo krepiti podporno okolje za priseljence, moramo pričeti s spreminjanjem diskurza in razbijanjem stereotipov.«

Obvestilo za novinarje: Vsi dogodki so odprti za javnost; podrobnosti o posameznem dogodku najdete v programu, kjer so tudi kratke predstavitve govorcev. Za morebiten intervju z govorci se dogovorite z Adriano Aralica (040 754 197 oz. adriana.aralica@sloga-platform.org).

Dodatne informacije: Albin Keuc, direktor (041 749 468 oz. albin.keuc@sloga-platform.org), in Adriana Aralica (040 754 197 oz. adriana.aralica@sloga-platform.org)

Celotno sporočilo za javnost

Translate »