Organizacije, ki ste vpisane v vpisnik prostovoljski organizacij, želimo opozoriti na vašo pravico, da uveljavljate prostovoljsko delo za sofinanciranje vseh projektov, ki se financirajo iz državnega ali občinskih proračunov.
Ta pravica prostovoljskim organizacijam pripada ne glede na to, ali to javni razpis posebej določa, in tudi v primeru, ko javni razpis ali navodila financerja pravijo, da se lastni vložek v obliki prostovoljskega dela ne upošteva, ker je to pravica, ki vam jo daje Zakon o prostovoljstvu.

Prostovoljsko delo za sofinanciranje uveljavljate tako, da ga vpišete v finančni načrt projekta in sicer tako pod prihodke (kot lastna sredstva) kot tudi pod stroške dela. Pri tem kot opombo v finančnem načrtu dopišete, da lastna sredstva v obliki prostovoljskega dela uveljavljate na podlagi določbe petega odstavka 37. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).

Na CNVOS ugotavljajo, da to v večini primerov zadošča, da financer prostovoljsko delo upošteva. Še vedno pa se včasih zgodi, da financer (napačno) meni, da mu prostovoljskega dela ni treba upoštevati in takšen finančni načrt ali njegovo postavko zavrne. V tem primeru se lahko obrnete na nas.

Posebno obvestilo za tiste, ki se prijavljate na pozive LAS
Pri teh pozivih je pri uveljavljanju v praksi nekaj več težav, ker uveljavljanje prostovoljskega dela kot lastnega sofinanciranja (neupravičeno) omejuje (na 10 %) vladna Uredba o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost.  A ne glede na to imajo prostovoljske organizacije neposredno na podlagi Zakona o prostovoljstvu tudi v teh primerih vedno pravico uveljavljati prostovoljsko delo kot lastni vložek v celotni višini lastnega sofinanciranja (torej tudi čez 10 % vrednosti projekta). Zakon je namreč (vedno) nad uredbami. Če boste po oddaji vloge v skladu s temi navodili naleteli na težave, se lahko obrnete na pravno pomoč na CNVOS.