Usposabljanje o teorijah razvojnega sodelovanja

Platforma SLOGA je, deloma s finančno podporo Avstrijskega kulturnega foruma, v sodelovanju s Thomasom Voglom, izvedla usposabljanje o vlogi razvojnih teorij za oblikovanje politik mednarodnega razvojnega sodelovanja. Dvajset udeležencev iz nevladnih, vladnih in vrst stroke je lahko na izredno dinamični, vključujoči in idej kresajoči delavnici poustvarilo zadnjih sedemdeset let razvoja idej in spremljajočih politično-socialnih procesov, pomembnih za razumevanja konteksta današnjih praks.

Sodelujoči smo s Thomasom Voglom obdelali ključne elemente štirih prevladujočih razvojnih teorij v obdobju po 2. svetovni vojni: modernizacijska, dependentna, neoliberalna in post-razvojna. Nato smo skupaj preverjali katere od ključnih značilnosti posamezne teorije so še danes v uporabi in katere bi bilo potrebno opustiti. Opustiti predvsem zaradi sprememb v teorijah, ki so nastale na podlagi socialnih, političnih sprememb in raziskovalnih, empiričnih rezultatih rezultatov “razvojnega sodelovanja”.

Skratka, izjemna delavnica, s katere smo vsi udeleženci prišli bogatejši za mnoga spoznanja. In tudi v pravem trenutku, ko v Sloveniji premišljamo in ustvarjamo novo politiko mednarodnega razvojnega sodelovanja in tudi lastno politiko razvoja do leta 2030.