Zajeta slikaSLOGA in Ekvilib Inštitut sta v začetku januarja izvedla usposabljanje na temo davčne pravičnosti in izogibanja plačevanja davkov z naslovom “Vse, kar ste želeli vedeti o izogibanju davkov in se bali vprašati”. Usposabljanja se udeležilo 30 predstavnikov nevladnih, vladnih in gospodarskih organizacij. Usposabljanje je vodil dr. Tomaš Balco, slovaški strokovnjak za mednarodno obdavčenje z bogatimi izkušnjami v državah v razvoju, raziskovalec in akademik, ki trenutno dela kot generalni državni svetnik na slovaškem finančnem ministrstvu. Posebno pozornost smo namenili davčni pravičnosti danes, tehničnim vidikom izogibanja davkom in deloma tudi meddržavnim pogajanjem o dvojnih obdavčitvah z namenom okrepiti pozornost na vprašanja razvojnega sodelovanja in pomena finančnih institucij ter instrumentov za skladnost politik za razvoj. 

Na kratko smo se dotaknili tudi rešitev, ki jih zagovarjamo nevladne organizacije, ki se zavzemamo za davčno pravičnost. V Sloveniji smo namreč v sodelovanju platforme SLOGA in Ekvilib Inštituta oblikovali “Stičišče za davčno pravičnost”, ki bo zadostilo potrebi po bolj strukturiranem dialogu in sodelovanju vseh akterjev, katerih delovanje je povezano s področjem globalne davčne pravičnosti. Namen stičišča je s povezovanjem doseči sinergije vseh deležnikov, ki delijo zavezo za večjo pravičnost mednarodnega davčnega sistema in transparentnost mednarodnega poslovanja ter želijo poglobiti razumevanje tematike, ki je tesno povezana z odprtimi razvojnimi vprašanji, a se zaradi svoje tehnične narave pogosto ne obravnava.

Vljudno vabljeni k sodelovanju v aktivnostih “Stičišča za davčno pravičnost”. Za nadaljnje informacije se obrnite na Marušo Babnik (marusa@ekvilib.org).