V novem poročilu Agencije Združenih narodov za begunce (UNCHR), ki je glavna letna raziskava organizacije o stanju razselitev, je razvidno, da je bilo ob koncu leta 2016 po celem svetu prisilno razseljenih 65,6 milijonov ljudi – od tega je bilo nekaj 300 tisoč razseljenih že leto prej. To predstavlja ogromno število ljudi, ki po celem svetu potrebujejo pomoč.

Številka 65,6 milijonov je sestavljena iz treh pomembnih delov. Prvi je številka beguncev, ki je z 22,5 milijonov do sedaj najvišja. Od tega je za 17,2 milijona odgovoren UNHCR, preostanek pa predstavljajo palestinski begunci, za katere je odgovorna sestrska organizacija Agencija Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA).

Sirski konflikt ostaja največji razlog za nastanek beguncev (5,5 milijona), hkrati pa je v letu 2016 Južni Sudan postal največji nov razlog za nastanek beguncev, po tem ko so se julija katastrofalno končala mirovna prizadevanja. Konflikt je tako v pretok beguncev dodal še 739.900 ljudi do konca leta 2016 (danes je ta številka 1,87 milijona).

Druga kategorija so ljudje razseljeni znotraj meja svoje države. Ta številka je bila ob koncu preteklega leta 40,3 milijonov ljudi in je v primerjavi s prejšnjim letom malo nižja (40,8 milijonov). Poleg Sirije in Iraka je še vedno zelo pomembno in hkrati največje notranje preseljevanje znotraj Kolumbije. Razselitve znotraj mej držav so še vedno ena največjih svetovnih težav. Številčno predstavljajo tretjino vseh svetovnih razselitev.

Tretja in zadnja kategorija so prosilca za azil; ljudje, ko si pobegnili iz svojih držav in iščejo mednarodno zaščito kot begunci. Ob koncu leta 2016 je bilo na svetu 2,8 milijona prosilcev za azil.

Globalni trendi (angl. Global Trends) je statistična ocena prisiljenih razselitev, s katero lahko ocenimo, da v leto 2016 veliko ključnih razvojnih točk ni bilo doseženih. Pri tem je vključena povišana politizacija problematike azila v mnogih državah in vse večje omejitve pri dostopu do zaščitnih ukrepov v nekaterih regijah. Hkrati UNHCR lahko poroča tudi o pozitivnih spremembah, kot je bil prvi vrh o beguncih in migrantih septembra 2016, kateremu je sledila newyorška deklaracija kot nov univerzalni pristop pri upravljanju z razseljenimi osebami, ki se je začel kot celovit odziv na begunce. Opozoriti je potrebno tudi na ogromno dobrodelnost in velikodušnost držav gostiteljic in vlad, ki so pomagale beguncem in ostalim razseljenim ljudem.

Poročilo globalni trendi UNHCR objavi vsako leto na podlagi svojih podatkov, podatkov, ki jih organizacija prejme od partnerskega centra za spremljanje notranjega razseljevanje (Internal Displacement Monitoring Centre) in podatkov, ki jih prejme od držav.

Translate »