Odprt je razpis Ameriškega veleposlaništva, ki je namenjen podpori dobro zasnovanih in vodenih projektov, ki prispevajo k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji.

Na tokratnem razpisu imeli prednost projekti na naslednjih področjih:

– integracija beguncev in migrantov, spoštovanje različnosti in multikulturnosti
– boj proti korupciji, dobro upravljanje in transparentnost
– podjetništvo, inovacije in spodbujanje proste trgovine
– okolje, podnebne spremembe in obnovljivi viri energije
– energetska varnost in diverzifikacija
– mednarodna varnost, boj proti terorizmu in varnostna vprašanja
– človekove pravice (LGBTI osebe, osebe s posebnimi potrebami, opolnomočenje žensk, manjšine)
– vključevanje mladih, prostovoljstvo in družbena odgovornost podjetij
– odgovorni in neodvisni mediji
– regionalno sodelovanje in spodbujanje vključevanja držav JV Evrope v evroatlantske povezave

Povprečni znesek financiranja je od 3000 do 10.000 ameriških dolarjev.

Več o razpisu