Platforma SLOGA je 21. decembra organizirala usposabljanje na temo »Teorije mednarodnega razvojnega sodelovanja za praktike«. Usposabljanje je vodil priznani dolgoletni strateški vodja Avstrijskega združenja nevladnih razvojnih organizacij HORIZONT 3000 Thomas Vogel. Dvajset udeležencev iz nevladnih organizacij, Ministrstva za zunanje zadeve in drugih izvajalskih ustanov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja je bilo deležnih zelo dinamičnega, interaktivnega in vsebinsko bogatega usposabljanja, na katerem smo obravnavali temeljne koncepte mednarodnega razvojnega sodelovanja skozi zgodovinski pregled od 50. let prejšnjega stoletja. 

Uvodoma je bil predstavljen razvoj koncepta razvoja, ki se je razvil v razpravo o ključnih komponentah razvoja in razvijajočih se definicijah; razumevanje koncepta je namreč odvisno od družbeno-kulturnega konteksta. Definicije razvoja pretežno izhajajo iz modela zadovoljevanja človeških potreb, osrednje elemente koncepta je mogoče strniti v šest skupin: gospodarska rast, kulturna identiteta, okoljska trajnost, politična participacija, politična stabilnost in socialna pravičnost, pri čemer je potrebno poudariti pomen uravnoteženja vseh komponent razvoja. Na podlagi tega modela smo obravnavali štiri ključne razvojne teorije, ki vsaka na svoj način določajo praktično ukrepanje: modernizacija, soodvisnost, neoliberalizem in post-razvojna teorija.
Teorije so skupek predpostavk oz. hipotez, ki temeljijo na kontekstu določenega obdobja. Z uporabo različnih tehnik – predstavitev, skupinskega dela, skupinskih diskusij in interaktivnih vaj – smo lahko preizkusili temeljne argumente štirih razvojnih teorij in ocenili, katere predpostavke posamezne teorije veljajo še danes. Usposabljanje smo zaključili na minuto natančno in ga ocenili kot zelo relevantnega ter za udeležence uporabnega po vsebini in uporabljeni metodologiji.
Usposabljanje smo izvedli s finančno podporo Avstrijskega kulturnega foruma pri Avstrijskem veleposlaništvu v Ljubljani.