Teden globalnega učenja letos o enakosti v praksi

Med 14. in 22. novembrom 2015 v Sloveniji že deveto leto poteka Teden globalnega učenja v organizaciji SLOGA, platforme nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Letošnja osrednja tema je Udejanimo enakost. V različnih krajih bo na to tematiko potekalo več dogodkov, od predavanj, projekcij filmov, razstav, družboslovnih dni in obiskov v tujini.

Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2015 je »Udejanimo enakost«, ki se osredotoča na globalne vidike soočanja z neenakostmi na različnih področjih, kot so odpravljanje vseh oblik revščine in lakote, enakosti spolov, opolnomočenja žensk, dostopa do vode, energije, zaposlitve, naseli, doseganje prehranske varnosti, spodbujanje trajnostnega kmetijstva, zagotavljanje vključujočega in kakovostnega izobraževanja, razbijanje predsodkov in stereotipov, migrantska in begunska vprašanja, konfliktna območja. Tema se lahko navezuje na številna širša področja, kot so lokalne in globalne neenakosti, stereotipi, medkulturni dialog, globalno državljanstvo, globalna odgovornost do območij, ki trpijo hudo lakoto in revščino, spoštovanje človekovih pravic, begunska kriza, socialna nepravičnost, prostovoljstvo, človekoljubnost …

Patricija Virtič, koordinatorica Tedna globalnega učenja 2015: »Tudi letos so se izobraževalne ustanove in nevladne organizacije odzvale pozivu k sodelovanju pri Tednu globalnega učenja. Še posebej nas navdušuje izvirnost pri pripravi aktivnosti, pri tem smo jim z nasveti pomagali tudi na Slogi. Potekale bodo številne zanimive delavnice, predavanja z izkušnjami nevladnikov, okrogle mize s strokovnjaki, projekcije dokumentarnih filmov, razstave, učenci se bodo preizkusili na literarnih in likovnih delavnicah. Tematika bo tako osvetljena iz različnih vidikov, s tem bo še bolj poudarjena globalna soodvisnost – da je vsak izmed nas delček istega sveta.«

Cilji Tedna globalnega učenja so spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente in profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju in razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu. »Namen tedna je opozoriti na različnosti in neenakosti tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva in globalnega trajnostnega razvoja. Vsak izmed nas lahko vpliva na reševanje globalnih problemov, kot so svetovna revščina, neenakopravnost spolov, otroško delo, trgovina z ljudmi, migracije in vojni konflikti za doseganje pravičnejšega razvoja sveta. Potrebe po vključevanju vseh državljanov sveta v skupnih prizadevanjih za pravičnejši razvoj so zdaj, ob begunski krizi, še toliko bolj potrebne, « pojasnjuje Marjan Huč, direktor platforme SLOGA.

Teden globalnega učenja vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope že od leta 1999. V tem tednu v številnih evropskih državah potekajo dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem ter delovanjem znotraj organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam.

Seznam vseh dogodkov je dostopen na Slogini spletni strani.

 Več informacij:

Patricija Virtič, koordinatorica Tedna globalnega učenja 2014

patricija.virtic@sloga-platform.org

031 410 550; 01/434 44 02

 

www.tuditi.si

www.sloga-platform.org

 Izjava za javnost