Novo poročilo ZN razkriva, da je svetovni napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja zaskrbljujoče nezadosten, saj je le 17 % ciljev na pravi poti.

Pri skoraj polovici je napredek minimalen, pri več kot tretjini pa je zaustavljen ali nazaduje. Generalni sekretar ZN António Guterres je poudaril, da je za preprečitev neuspeha nujno treba obravnavati mir, podnebne spremembe in mednarodne finance. Poročilo kot glavne ovire navaja COVID-19, konflikte in podnebni kaos ter opozarja na povečano revščino, lakoto in smrtnost prebivalstva.

Ključne prednostne naloge vključujejo spodbujanje mednarodnega sodelovanja, povečanje financiranja razvoja in spodbujanje miru. Kljub izzivom so na področju obnovljivih virov energije in tehnološkega napredka prisotni pozitivni trendi.

Več informacij je na voljo na spletni strani UN News

Translate »