Svet Evrope sprejel strategijo za enakost med spoloma 2018-2023

Svet Evrope je 8. marca, ob mednarodnem dnevu žensk, sprejel strategijo za enakost med ženskami in moškimi za obdobje 2018/2023.

Strategija se osredotoča na šest področij:

  • preprečevanje in boj proti spolnim stereotipom in seksizmu,
  • preprečevanje in boj proti nasilju nad ženskami in družinskem nasilju,
  • zagotavljanje enakega dostopa do sodnega varstva,
  • doseganje enake zastopanosti med spoloma v političnem odločanju,
  • zaščita pravic migrant in prosilk za azil,
  • okrepitev integracije načela enakosti spolov v vseh politikah.

Strategija bo predstavljena na konferenci »Gender Equality: Paving the Way«, ki bo potekala od 3. do 4. maja v Kopenhagnu.