Support to community based initiatives for market driven income and employment generation in rural areas in Azerbaijan

V okviru evropskega instrumenta sosedstva je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju ekonomskega razvoja in oblikovanja novih delovnih mest na podeželskih območjih v Azerbajdžanu.

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 200,000 do 1,000,000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter lokalne oblasti iz Azerbajdžana, držav članic EU, držav kandidatk ter držav EEA, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Več o razpisu