Status v javnem interesu tudi za zavode in ustanove na področjih varstva pred diskriminacijo in človekovih pravic

V zadnjem Uradnem listu je bil objavljen pravilnik, ki podrobneje ureja pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu na področjih dela Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ta zdaj omogoča pridobitev statusa na področjih varstva pred diskriminacijo in človekovih pravic tudi zavodom ali ustanovam. Pridobitev statusa je za enkrat možna samo za tista področja varstva pred diskriminacijo in človekovih pravic, ki sodijo med delovna področja dotičnega ministrstva.

V Uradnem listu RS 2/2017 je bil objavljen Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Ta podrobneje določa pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu na področjih dela MDDSZ, podobno kot sedaj veljavni pravilnik: socialno varstvo, družinska politika, enake možnosti žensk in moških, vojni invalidi in žrtve vojnega nasilja ter varnost in zdravje pri delu. Na novo pa sta urejeni tudi področji varstva pred diskriminacijo in varstva človekovih pravic, kjer pravilnik določa kriterije, kdaj se šteje, da NVO izkazuje pomembnejše dosežke svojega delovanja (slednje je pogoj za pridobitev statusa po 30. členu Zakona o društvih).Na podlagi lani sprejetega 41. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo lahko status v javnem interesu na področjih varstva pred diskriminacijo in človekovih pravic pridobijo (poleg društev) tudi druge nevladne organizacije, kot so npr. zasebni neprofitni zavodi ali ustanove. S sprejemom zgoraj omenjenega pravilnika se zakonska določba lahko začne izvajati, saj obstaja vsa potrebna pravna podlaga za podelitve statusov. Več o pogojih za pridobitev statusa na omenjenih dveh področjih najdete na spletni strani.

Opozoriti velja še na sledeče: področji diskriminacije in človekovih pravic ne sodita v celoti le pod MDDSZ, ampak tudi pod druga ministrstva. Omenjeni pravilnik izrecno ureja samo del teh dveh (širših) področij – tiste dele, ki sodijo pod delovno področje MDDSZ, to so npr. varstvo pred diskriminacijo invalidov, človekove pravice na področju sociale in družin in podobno. Drugih področij varstva pred diskriminacijo in področja človekovih pravic, ki sodijo pod delokrog drugih ministrstev (npr. področje varstva pred diskriminacijo beguncev sodi pod okrilje MNZ), ta pravilnik ne ureja in ne daje podlage za pridobitev statusa. Na teh drugih področjih bodo ministrstva morala podobne pravilnike še sprejeti preden bo podelitev statusa sploh možna.