Ministrstvo za zunanje zadeve je posredovalo informacijo o možnostih kandidiranja slovenskih nevladnih organizacij za sredstva v okviru Višegrajskega sklada.  Sklad razpise objavi trikrat letno. Prvi rok za prijave je 1. februar. 

Namen Višegrajskega sklada je spodbujanje regionalnega sodelovanja tako znotraj območja / regije V4 kot tudi med regijo V4 (Poljska, Češka, Madžarska, Slovaška) in drugimi državami. Sedež Višegrajskega sklada je v Budimpešti.

Poseben poudarek je na sodelovanju z državami Zahodnega Balkana in državami Vzhodnega partnerstva, in sicer na področjih kot so izobraževanje, usposabljanje, sodelovanje univerz, izmenjava znanj / praks ipd.

Sklad razpolaga z 8 mio EUR sredstev letno (vsaka država članica V4 prispeva v sklad po 2 mio EUR), ki jih namenja za različne projekte in programe v državah Zahodnega Balkana in Vzhodnega partnerstva. Sklad razpise objavi trikrat letno. Prijave sprejemajo do 1. februarja, do 1. junija in do 1. oktobra.

Poleg sredstev držav V4 Sklad razpolaga tudi s sredstvi zunanjih donatorjev (Nizozemska, ZDA, Kanada, Nemčija, Južna Koreja, Švedska in Švica), ki so doslej v Sklad prispevale 10 mio EUR za različne programe (donatorica predlaga program, prispeva določena sredstva, nato Sklad na razpisu izbere izvajalca).

Pogoj za izbor na razpisu je mdr., da izvajalec načrtuje sodelovanje na projektu skupaj z najmanj dvema izvajalcema iz držav V4. Npr. slovenski izvajalec prijavi projekt, v katerem sodeluje s partnerjema iz npr. Slovaška in Madžarska. Na razpisih lahko sodelujejo izključno NVO-ji, edina izjema – kar se Slovenije tiče – je CEP, ki prav tako lahko sodeluje na razpisih Višegrajskega sklada.

Višegrajski sklad ima zelo transparenten sistem financiranja. Izvajalci morajo redno poročati in priskrbeti zunanjo revizijo. Če poročila niso skladna z zahtevami ali če revizija odkrije nepravilnosti, potem sklad izvajalcu ne izplača sredstev. Projekti morajo biti namreč izvedeni skladno z evropskimi standardi. Sam sklad ima certifikat ISO2001. Razmerje / delež financiranja projektov s strani Višegrajskega sklada je lahko tudi 100 %.

Več informacij je na voljo na spletni strani Višegrajskega sklada https://www.visegradfund.org/

Slovenske nevladne organizacije lahko kandidirajo v okviru V4+ Grants: 
https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/

Translate »