25. januarja 2017 je na Ministrstvu za notranje zadeve potekalo srečanje s posebnim predstavnikom generalnega sekretarja Sveta Evrope za migracije in begunce Tomášem Bočkom. Na srečanju so poleg državnega sekretarja Boštjana Šefica s sodelavci sodelovali tudi predstavniki Kabineta predsednika Vlade, Službe Vlade za zakonodajo in Ministrstva za pravosodje. Osrednja tema pogovora je bil predlog sprememb zakona o tujcih, ki je trenutno v postopku v Državnem zboru.

Državni sekretar MNZ Boštjan Šefic je uvodoma pojasnil ključne razloge za pripravo predloga sprememb zakona o tujcih. Izpostavil je, da so razmere na področju migracij bistveno drugačne kot pred letom dni. Države okoli nas vse bolj zaostrujejo politiko sprejema tujcev in temu ustrezno spreminjajo svojo zakonodajo. Države severno od nas (Avstrija, Nemčija, Danska, Švedska in Norveška) so uvedle nadzor na notranjih mejah in ga želijo še podaljšati. Obenem pa nihče ne more z gotovostjo trditi, da se situacija množičnih migracijskih gibanj, kot smo jim bili priča lani in predlani, ne more spet ponoviti. Seveda pa z bistveno razliko, da ne bo organiziranih transportov migrantov v zahodne države, saj te migrantov ne sprejemajo več tako množično in odprto.

Evropskih rešitev ali mehanizmov, ki bi bili pri soočanju s povečanim migracijskim pritiskom učinkoviti, zaenkrat še ni. Zaradi odsotnosti teh rešitev so države članice prisiljene sprejemati nacionalne ukrepe. V to smer gre tudi predlog sprememb zakona o tujcih. Pri tem je državni sekretar izpostavil, da gre za zakonodajne spremembe, ki glede na izjemne in začasne okoliščine, ki se naslavljajo, predstavljajo sorazmeren ukrep. Njihov namen nikakor ni kršenje človekovih pravic, temveč ravno nasprotno, njihovo varovanje. Predlog omogoča Sloveniji, da se lahko v primeru spremenjenih migracijskih razmer sooči s situacijo, ki predstavlja tveganje javnemu redu in notranji varnosti.

Ministrstvo za notranje zadeve današnje srečanje ocenjuje kot dobrodošlo, saj je pripomoglo k razjasnitvi okoliščin in razlogov za predlagane spremembe. Posebnemu predstavniku Sveta Evrope so bili predstavljeni ključni principi in rešitve zakona ter podana pojasnila na njegova vprašanja. Vsekakor Slovenija spoštuje pripravljenost Sveta Evrope h konstruktivnemu dialogu, ki prispeva k oblikovanju širšega pogleda na migracijsko problematiko.

Translate »