Sporočilo generalnega sekretarja OZN ob mednarodnem dnevu migrantov

Dunaj, 18. december (Informacijska služba ZN) – Leto 2015 si bomo zapomnili kot leto človeškega trpljenja in tragedij migrantov. V zadnjih 12-ih mesecih je več kot 5.000 moških, žensk in otrok izgubilo življenja v iskanju varstva ter boljšega življenja. Dodatni desettisoči so bili izkoriščeni in zlorabljeni s strani trgovcev z ljudmi. In milijoni so bili grešni kozli ter so postali tarča ksenofobnih politik in alarmantne retorike.

Ampak leto 2015 je tudi leto, v katerem je globalna skupnost poudarila pomemben prispevek migrantov k trajnostnem razvoju. S sprejemom Agende 2030 za trajnostni razvoj so svetovni voditelji obljubili, da bodo zaščitili delavske pravice delavcev migrantov, se borili proti transnacionalnim kriminalnim mrežam trgovine z ljudmi in spodbujali ustrezno regulirane migracije ter mobilnost. Z naslavljanjem temeljnih vzrokov si Agenda 2030 tudi prizadeva naslavljati izzive razvoja, upravljanja in človekovih pravic, ki prvenstveno povzročajo, da ljudje zapustijo svoje domove.

Svet mora nujno graditi na teh prizadevanjih z novim globalnim dogovorom o mobilnosti ljudi, ki bo temeljil na boljšem sodelovanju med državami izvora, prehodnimi in ciljnimi državami ter okrepljeni deljeni odgovornosti in polnem spoštovanju človekovih pravic migrantov ne glede na njihov status.

Razširiti moramo varne poti za redne migracije, vključno z združevanjem družin, mobilnostjo delovne sile na vseh ravneh usposobljenosti, boljšimi priložnostmi preselitve in možnosti izobraževanja za otroke ter odrasle. Prav tako vse države pozivam k podpisu in ratifikaciji Mednarodne konvencije o varstvu pravic delavcev migrantov in članov njihovih družin; to je storila le četrtina držav članic Združenih narodov.

Ta načela in ideje bodo del izvajanja načrta za naslavljanje obsežnih gibanj migrantov ter beguncev, ki sem ga predstavil Generalni skupščini.

Ob mednarodnem dnevu migrantov se zavežimo k usklajenim, celovitim in na človekovih pravicah temelječim odzivom, ki jih bodo vodili mednarodno pravo ter standardi in skupna odločenost, da nikogar ne pustimo zadaj.

Vir: Informacijska služba ZN