Florence School of Regulation in fundacija Women in Energy, Climate and Sustainability (WECS) sta 9. februarja 2021 v okviru pobude »Lights on Women« organizirala spletno razpravo o sinergijah med cilji za Evropo: zeleno okrevanje, prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo in enakost spolov.

Na dogodku so razpravljali o:

  • poteh do vzpostavljanja sinergij med Evropskim zelenim dogovorom in prvo Strategijo EU o enakosti spolov;
  • priložnostih za ustvarjanje vključujočega vodikovega gospodarstva v Evropi;
  • vlogi presoj vplivov na enakost spolov pri strateških projektih, namenjenih prispevanju k prehodu Evrope na podnebno nevtralnost.

Zeleno okrevanje Evrope in prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo sta dopolnjujoča s potrebo po krepitvi vključevanja in enakosti na področju energije ter podnebja. Evropski zeleni dogovor postavlja Evropo na pot postati prva podnebno nevtralna celina do leta 2050, medtem ko je prva Strategija EU o enakosti spolov zasnovana z namenom uresničevanja enakosti spolov v EU. Ustvarjanje sinergij med tema dvema strategijama bo ključnega pomena za izboljšanje enakosti spolov v energetskem, podnebnem in trajnostnem prostoru v Evropi ter izkoriščanja kadrov in kadrovskih politik, temelječih na enakih možnostih, v podporo zelenemu ter trajnostnemu okrevanju po učinkih pandemije Covid-19.

Pripravila AA