Izobraževalni center Geoss d.o.o. skupaj z organizacijami iz Italije, Portugalske in Hrvaške sodeluje v mednarodnem projektu ISLA – Integrated approaches to sharing knowledge on Social inclusion systems of migrants and the role of EU Local Authorities, ki je financiran iz programa Evropa za državljane. S sodelovanjem v kratki spletni anketi boste pripomogli k iskanju novih inovativnih rešitev na področju sprejema migrantov v države članice EU in primerjavi ukrepov med sodelujočimi državami.

Gre za program, ki spodbuja aktivno državljanstvo in participacijo državljanov v sistemih odločanja. Omenjeni projekt se nanaša na temo migracij, sprejemnih sistemih migrantov in politiki socialnega vključevanja migrantov v EU.

Anketa je dostopna na: https://www.1ka.si/a/179254 in je namenjena strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem migracij, državljanom in migrantom živečim v Sloveniji, zato vabljeni, da jo delite med svoje zaposlene, uporabnike vaših storitev, udeležence projektov.

Translate »