Sodelujte v nagradnem natečaju, ki ga SLOGA – platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč izvaja v okviru projekta LADDER (Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising Awareness). SLOGA vabi mlade, stare od 10 do 18 let, da se pridružijo tekmovanju na temo razvojnega sodelovanja, s katerim bodo nagovorili sodržavljane in predstavnike občin, da se odločijo za spremembe. Ustvarijo lahko slogan, fotografije ali videe na to tematiko. V vsaki državi bo izbrano eno zmagovalno sporočilo, ki se bo v nadaljevanju projekta predvajano na vseh javnih dogodkih v več kot 27 državah. Dodatno bo izdelan plakat s sporočili, ki se bodo uvrstili v ožji izbor. Avtorji petih najboljših sporočil bodo prejeli nagrado iPad Air. Predloge sprejemamo po e-pošti z navedbo polnega imena, starosti, šole in države na info@sloga-platform.org. Zmagovalci bodo o izboru obveščeni predvidoma v sredini decembra 2015.

Ustvarjalnost, izobrazba in razvoj so tri ključne besede, povezane s tekmovanjem. Tekmovanje se osredotoča na izbor sloganov, ki spodbujajo zanimanje in ozaveščajo javnost o razvojnih tematikah (migracije, strpnost, medkulturnost, boj proti revščini, okolje, varčevanje z energijo in uporaba alternativnih virov energije, človekove pravice, recikliranje, organska hrana, evropsko državljanstvo, trajnost, vloga mladih v razvoju, vaš pogled na razvojna vprašanja). Širitev sporočila o pomembnosti razvoja na jasen, preprost in neposreden način predstavlja velik izziv.

Zakaj je razvoj pomemben?

Eden glavnih ciljev projekta LADDER je informiranje državljanov o razvoju. Menimo, da je ozaveščanje javnosti o razvojnih tematikah ključnega pomena, še posebej v letošnjem letu, ko obeležujemo evropsko leto za razvoj 2015, ki je posvečeno ozaveščanju državljanov o razvojnih tematikah. V letošnjem letu so bili sprejeti cilji trajnostnega razvoja, ki so namenjeni izkoreninjenju revščine, spodbujanju trajnostnega razvoja in naslavljanju podnebnih sprememb. Naša dejanja na lokalni ravni imajo jasen vpliv na globalni ravni. Pridružite se prizadevanju, da bi našli najbolj ustrezne slogane za ozaveščanje o razvoju!

Sodelujte!

Pridružite se nam in sodelujte v tekmovanju za najboljši slogan. Najboljši slogani, ki jih bodo pripravili osnovnošolci in dijaki, bodo postali slogani projekta LADDER. Objavljeni bodo na spletni strani projekta in uporabljeni v promocijske namene z navedbo avtorja.

Sodelujete lahko s sloganom, fotografijo ali videom (1–2 minuti) s sporočilom o razvoju. S predložitvijo predloga se strinjate, da se omogoči uporaba slogana v okviru projekta LADDER in z njim povezanih aktivnosti.

Kdo lahko sodeluje?

Vsi mladostniki, stari med 10 in 18 let, ki želijo biti del evropske sfere in sodelovati pri širjenju univerzalnih vrednot za napredek.

Kako lahko sodelujete?

Dokument nam pošljite na elektronsko pošto s POLNIM IMENOM, STAROSTJO, ŠOLO v imenu dokumenta ter vašim sloganom v predmetu elektronske pošte na info@sloga-platform.org. Rok za oddajo je 9. december 2015.

Merila o izpolnjevanju pogojev

Izbrani slogani bodo objavljeni na spletu in predvajani na mednarodnih prireditvah! Najboljši nacionalni slogan bo prejel dodatno prepoznavnost, medtem ko bo najboljših pet sloganov celotnega tekmovanja nagrajenih z Ipad Air. Izbor bo narejen s strani partnerjev projekta LADDER na podlagi meril, kot so ustvarjalnost, relevantnost in komunikacijska moč sporočila.

Več informacij in pooblastilo za objavo fotografij/videa.