Slovenska filantropija, članica platforme SLOGA, in Oddelek za psihologijo Univerze v Ljubljani sta pripravila dva vprašalnika o prostovoljstvu v Sloveniji – za prostovoljce in njihove vodje. Vabimo k sodelovanju!
ZA VODJE:
Da bi bolje razumeli načine, kako prostovoljske organizacije privabljajo in selekcionirajo nove prostovoljce, prosimo da izpolnite spletni vprašalnik, ki je namenjen vsem vodjem in odgovornim osebam v prostovoljskih organizacijah, ki delujejo na različnih področjih v Sloveniji. Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 5 minut. Vprašalnik je dostopen na povezavi https://1ka.arnes.si/a/3270

ZA VAŠE PROSTOVOLJCE IN PROSTOVOLJKE:
Slovenski filantropiji je pomembno, da so prostovoljci_ke zadovoljni, zato so se v sodelovanju z Oddelkom za psihologijo Univerze v Ljubljani odločili, da izpeljem+jo vseslovensko raziskavo o prostovoljstvu v Sloveniji.
Da bi bolje razumeli dejavnike, ki se povezujejo z opravljanjem prostovoljskega dela so pripravili spletni vprašalnik, namenjen prostovoljkam_cem, ki delujete na različnih področjih v Sloveniji. Pri tem želimo poudariti, da nas zanimajo predvsem vaše osebne izkušnje s prostovoljskim delom. Do spletnega vprašalnika lahko dostopate na tej povezavi: https://1ka.arnes.si/a/2949. Spletni vprašalnik je v celoti anonimen.

Zelo pomembno je, da vprašalnik izpolni čim več prostovoljk/cev, saj bomo le na ta način pridobili čim bolj nazorno sliko, ki nam bo pomagala bolje razumeti dejavnike prostovoljskega dela v Sloveniji. Verjamemo, da bodo rezultati naše raziskave koristni tudi za vas, prostovoljce in prostovoljke, ker bodo prostovoljskim organizacijam, v katerih delujete, omogočili vpogled v to, kaj vas navdušuje pri prostovoljskem delu, s kakšnimi težavami se soočate in v čem vidite priložnosti za izboljšanje pogojev vašega dela. Na ta način se bodo organizacije lahko bolj ustrezno odzvale na vaše želje in potrebe. Želimo si torej slišati prav vsakega izmed vas!