Podnebje je že od samega začetka na dnevnem redu partnerstva med Afriško Unijo in Evropsko unijo a čeprav imata tako EU kot AU velik interes za blaženja podnebnih sprememb, jasnega skupnega programa ne zmoreta doseči,  predvsem zaradi zgodovinske podnebne krivičnosti med celinama.

Alfonso Medinilla iz European Centre for Development Policy Management, ECDPM,  v svoji analizi AU-EU cooperation on climate and energy: In search of a common narrative podrobneje preučuje sodelovanje med EU in Afriško unijo na področju podnebja, okolja in zelenega prehoda ter interese in pobude, ki podpirajo to sodelovanje. Čeprav imata Evropa in Afrika različne podnebne potrebe in interese, se začenjajo kazati nekateri gradniki skupne agende AU-EU. Mednje spadajo predvsem skupni interesi za širitev obnovljive energije in ambiciozne napovedi globalnega zelenega okrevanja. Na drugi strani ostaja več kritičnih preprek, kot so potencialne negativne gospodarske posledic prehoda znotraj EU.

Sodelovanja med AU in EU na področju podnebja in energetike ni mogoče ločiti od širše svetovne zdravstvene krize in gospodarskega okrevanja po pandemiji covida-19. Doseganje ambicioznega zavezništva med AU in EU na področju podnebja in zelenega prehoda bo v veliki meri odvisno od sposobnosti Evrope in drugih, da v kratkem času zagotovijo pravično in trajnostno globalno okrevanje.

Analiza v celoti: AU-EU cooperation on climate and energy: In search of a common narrative

Translate »