Konec oktobra 2020 je potekalo izredno spletno zasedanje Svetovnega srečanja o izobraževanju (GEM 2020), na katerem so zbrani voditelji držav in vlad, ministri in drugi partnerji sprejeli deklaracijo. Ta je sedaj na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Udeleženci srečanja so izrazili zaskrbljenost, da je socialna, človeška in gospodarska kriza brez primere, ki jo je povzročila pandemija covida-19, razkrila krhkost in soodvisnost sveta ter ogroža tudi temeljne človekove pravice, vključno s pravico do izobraževanja.

Poudarili so, da se zavedajo, da je mogoče to svetovno krizo reševati le z mednarodno solidarnostjo in večstranskim sodelovanjem ter se zavezali k skupnim ukrepom v naslednjih 15 mesecih. Med temi ukrepi so: varno ponovno odpreti izobraževalne zavode ob upoštevanju znanstvenih dokazov in lokalnih razmer; podpreti vse učitelje in pedagoško osebje kot delavce v prvih vrstah, se posvetovati z njihovimi predstavniki pri sprejemanju odločitev ter jim zagotoviti varnost, blaginjo in dostojne delovne pogoje; vlagati v razvoj znanja in spretnosti; ter zmanjšati digitalni razkorak v izobraževanju.

Prav tako so izrazili prepričanje, da je kakovostno izobraževanje človekova pravica in je bistveno za pravično, vključujoče in trajnostno okrevanje vseh narodov. Da bi se izognili temu, kar je generalni sekretar ZN poimenoval “generacijska katastrofa”, moramo oblikovati družbe in izobraževalne sisteme, ki so bolj odporni, prilagodljivi, vključujoči in upoštevajo enakost spolov.

Deklaracija Svetovnega srecanja o izobrazevanju 2020

Vir: Urad za UNESCO