Jesenski čas je tradicionalno povezan z učenjem in tudi na Slovenski filantropiji so pripravili zanimiva usposabljanja orghanizacije in prostovoljce.

TEMATSKA USPOSABLJANJA so namenjena tako kot prostovoljcem, kot tudi mentorjem. V njih se poglobimo predvsem raziskovanju tematike. Udeleženci jih ocenjujejo kot dragocena predvsem zaradi povezovanja teorije in prakse in raziskovanja možnosti ter priložnosti. Prav tako je dragoceno srečati druge udeležence, ki se pogosto srečujejo s podobnimi izzivi, deljenje mnenj in izkušenj.

Medgeneracijsko sodelovanje, Ljubljana 18. oktober, med 9. in 16. uro.

Priložnosti medkulturnega sodelovanja, Ljubljana 25. oktober, med 9. in 16. uro.

Komunikacija – ključ do dobrega odnosa 1, Ljubljana, 5. november, med 9. in 16. uro.

Krepitev kompetenc za individualno delo z uporabnikom, Ljubljana, 15. november, med 9. in 16. uro.

Komunikacija – ključ do dobrega odnosa 2, Ljubljana 26. november, med 9. in 16. uro

Ker gre pri vodenju prostovoljcev za izziv povezan z organizacijskimi vidiki, kot tudi vodenjem ljudi in njihovo motivacijo Slovenska filantropija vabi na usposabljanja za mentorje:

UVODNO USPOSABLJANJE ZA MENTORJE

Ljubljana, 4. 10. 2016 od 9. do 16. ure. Prijavnica.

Usposabljanje celostno odgovori na vprašanje, kako pripraviti organizacijo na prostovoljsko delo. Poglobimo se v naslednje teme:

– Pomen organiziranega prostovoljstva v družbi in kje so meje med prostovoljstvom in izkoriščanjem.
– Proces uvajanja prostovoljstva v organizacijo.
– Pridobivanje primernih prostovoljcev in sklepanje dogovorov.
– Zakon o prostovoljstvu in vodenje evidenc.

MOTIVIRANJE IN SPREMLJANJE PROSTOVOLJCEV, tematsko usposabljanje za mentorje

Ljubljana, 8. 11. 2016 od 9. do 16. ure

Gre za vedno aktualno mentorsko usposabljanje, na katerem se poglobimo v naslednje teme:

– Zunanji in notranji motivatorji ter priprava prostovoljskih aktivnosti, ki jih spodbujajo.
– Kako čim bolje spremljati posameznega prostovoljca in kje so meje prostovoljskega dela?
– Kakšno nagrajevanje prostovoljcev je dovoljeno, pa tudi najbolj učinkovito?
– Kako vzpostavljati dober sodelovalni odnos med mentorjem in prostovoljci?

USPOSABLJANJE ZA PEDAGOŠKE DELAVCE – PROSTOVOLJSTVO V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Ljubljana, 11. 10. 2016 od 9. do 16. ure.

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki delajo z otroki in mladostniki v šolah in drugih zavodih v vzgoji in izobraževanju ter se želijo seznaniti s priložnostmi, ki jim jih prinaša prostovoljstvo. Usposabljanje zajema naslednje teme:

– Prostovoljstvo kot učinkovit pristop k vsakdanjemu delu z otroki in mladostniki.

– Štiri oblike prostovoljstva v šolah, njihove prednosti in izzivi.

– Študij primera: potrebe kot vodilo pri ustvarjanju prostovoljskih izzivov.

– Prostovoljstvo kot priložnost za motiviranje otrok in mladostnikov.

Več informacij in prijavnice